Home

Browsing Artykuły (WNUMK) by Title

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Artykuły (WNUMK) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lutomierski, Marcin (Instytut Książki, 2020)
  Recenzja: Jan Tomkowski, "Pan Tadeusz" - poemat metafizyczny, Ossolineum, Wrocław 2019.
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2011)
  Historycy literatury zazwyczaj pomijają lub co najwyżej odnotowują (i to niejako ze wstydem) dziewiętnastowieczne streszczenia Mickiewiczowskiego poematu. Z okazji setnej rocznicy urodzin autora "Ballad i romansów" pisarka ...
 • Lutomierski, Marcin (Biblioteka Analiz, 2022)
  Wielu polskich uchodźców z czasów II wojny światowej, którzy później stali się emigrantami, mniej lub bardziej świadomie nawiązywało do Wielkiej Emigracji. Romantyzm był ważnym systemem odwołań i układem odniesienia w ...
 • Lutomierski, Marcin (Towarzystwo Naukowe Płockie, 2014)
  Artykuł przybliża słabo rozpoznane w badaniach naukowych zagadnienie odbioru "Pana Tadeusza" w kulturze literackiej polskiego uchodźstwa i tzw. Drugiej Emigracji. Autor dowodzi, że Mickiewiczowski poemat stanowił wzór do ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2021)
  Artykuł w zwięzły sposób ukazuje znaczenie "Pana Tadeusza" dla współczesnej kultury polskiej, a także przybliża wyniki najnowszych badań naukowych nad tekstem epopei. Mickiewiczowski poemat jest pewnym kodem kulturowym, ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2022)
  Artykuł omawia wybrane utwory współczesnych pisarzy, które wiele wnoszą do dziecięcych i dorosłych refleksji o patriotyzmie rozumianym szeroko – nieograniczającym się jedynie do wygłaszania haseł, obchodzenia świąt narodowych ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2022)
  Artykuł przybliża sylwetkę Stanisława Jachowicza (1796–1857), który był jednym z pierwszych, obok Klementyny z Tańskich Hoffmanowej i Elżbiety z Krasińskich Jaraczewskiej, polskich pisarzy dla dzieci był. W kręgu badaczy ...
 • Lutomierski, Marcin (2017)
  Karolina Pacholec, "Jerzy Pietrkiewicz – inwentarz archiwum", Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji, The Jerzy Petrkiewicz Educational Poundation, Toruń–Londyn 2016.
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2012)
  Artykuł informuje o pracach nad otwartą platformą czasopism przygotowywaną w Wydawnictwie Naukowym UMK.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013)
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika stworzył pierwszą tego typu w Polsce cyfrową platformę czasopism naukowych. Do 2015 r. znajdą się na niej publikowane obecnie w tradycyjnej formie tytuły, przy jednoczesnym zachowaniu wersji ...
 • Lutomierski, Marcin (AlmaMer Szkoła Wyższa, 2012)
  Przedmiotem artykułu są opublikowane na łamach londyńskich „Wiadomości” wiersze o tematyce rodzinnych stron. Temat kraju lat dzieciństwa i młodości stanowi bogaty zespół obrazów, motywów, ujęć i wariantów dialogujących ...
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2020)
  Recenzja: Janusz Małłek, "Zanik ludu mazurskiego", Oficyna Wydawnicza Retman, Archiwum Państwowe w Olsztynie, Dąbrówno 2020.
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2017)
  Recenzja: "Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza. Studia i szkice", red. Alicja Jakubowska-Ożóg, Jan Wolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2017.
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Berndardinum, 2012)
  "Przez chwilę" jest siedemnastą publikacją książkową Jana P. Grabowskiego, który ma w swoim dorobku przede wszystkim książki poetyckie. Wiersze gdańskiego poety zamieszczane są w czasopismach, antologiach i almanachach, ...
 • Lutomierski, Marcin (Stowarzyszenie Animatorów Nauki, Kultury i Sztuki "Dziedzictwo", 2014-06-30)
  Recenzja wystawy fotografii i obrazów Wioletty i Adama Pilorzów pt. "Żurawie o poranku".
 • Lutomierski, Marcin (Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2020)
  Recenzja: Marta Reszczyńska-Stypińska, Wiersze, cz. I-IV, Wydawnictwo Marpress Gdańsk 2019-2020.
 • Lutomierski, Marcin (Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2017)
  Janusz Guttner, "Słowem sfotografowane", Warszawa, Sowa, 2013.
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2018-09)
  Recenzja: Agnieszka Kania, "Lekcja (nie)obecności. Dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej", Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2017, seria Edukacja Nauczycielska Polonisty.
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Recenzja: Elżbieta Jamróz-Stolarska, "Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989. Produkcja wydawnicza i ukształtowanie edytorskie", Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2014.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2023)
  7 maja br. w Londynie, w radosnej atmosferze koronacji króla Karola, odbyła się ważna i miła uroczystość polskiej emigracji i Polonii, z udziałem delegacji władz angielskich. W Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym przy ...

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations