Home

Artykuły (WNUMK)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Artykuły (WNUMK)

 

Recent Submissions

 • Lutomierski, Marcin (Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2010)
  Artykuł jest wprowadzeniem w tytułową problematykę. Tęsknota emigrantów i emigracji, rozumianej jako zbiorowość, nie jest tak oczywista i jednoznaczna, jak mogłoby się wydawać. Powojennych emigrantów polskich z kręgu ...
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Tumult, 2017-09-15)
  Film Rafaela Lewandowskiego jest wielowątkową opowieścią o Zygmuncie Lubicz Zaleskim – zasłużonym humaniście i działaczu społecznym, w pełni oddanym sprawie polskiej, której poświęcił całe swoje dorosłe życie.
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013)
  Czwarty numer „Sztuki Edycji” jest tematyczną kontynuacją numerów wcześniejszych w tym sensie, że dotyczy również wieku XIX. Prezentowane artykuły mają charakter zazwyczaj analityczny, rzadziej zaś syntetyczny. Pomieszczone ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015)
  Wciąż niewystarczająco rozpoznanym obszarem badań nad literaturą emigracyjną jest jej edytorstwo, którego właśnie w dużej mierze dotyczy prezentowany numer „Sztuki Edycji”.
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2013)
  Artykuł przedstawia zalety Platformy Czasopism UMK i krótko omawia pierwszy rok jej funkcjonowania.

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations

RSS Feeds