logo

Strona główna

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Polityka udostępniania i przechowywania danych

Typy dokumentów i danych

 1. To repozytorium gromadzi w formie elektronicznej prace i dane badawcze pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 2. Można w nim deponować samodzielnie swoje:

  • Rękopisy (preprinty)
  • Publikacje naukowe (postprinty)
  • Sylabusy, scenariusze, i inne mat. dydaktyczne
  • Skrypty
  • Prezentacje, nagrania audio/video z wykładów
  • Dane surowe z badań (fotografie, wykresy, pliki audio/video, dane statystyczne)
  • Inne typy materiałów związanych z nauką i dydaktyką
 3. Repozytorium z założenia jest otwarte, tzn. wszystkie prace są chronione prawem autorskim, ale udostępnione są za darmo w Internecie zgodnie z wolą autorów i w zakresie dozwolonego użytku.

 4. Językiem oficjalnym stosowanym w repozytorium jest język polski, ale zaleca się przygotowywanie słów kluczowych i streszczeń w języku angielskim.

Polityka gromadzenia i deponowania zasobów

 1. Materiały mogą być deponowane przez pracowników zatrudnionych na UMK. W przypadku współautorstwa konieczna jest zgoda współautorów na depozyt.

 2. Za autentyczność i wiarygodność danych odpowiada deponent.

 3. Materiały mogą być deponowane w dowolnym czasie, zaleca się sprawdzenie swoich umów z wydawcą lub polityki wydawcy w zakresie upubliczniania prac w repozytorium instytucjonalnym (zob. baza SHERPA/ROMEO)

 4. Deponent składając samodzielnie dane w repozytorium wyraża automatycznie zgodę prawnoautorską na ich upublicznienie (zob. Oświadczenie deponenta).

 5. Deponowanie prac w repozytorium nie ma nic wspólnego z przekazywaniem praw autorskich UMK.

Polityka udostępniania pełnych tekstów i metadanych

 1. Wszystkie materiały dostępne w repozytorium są chronione prawem autorskim, jeśli nie opatrzono ich wolną licencją, stosuje się rygory tego prawa. Kopie cyfrowe materiałów udostępnianych w repozytorium mogą być:

  • powielane, cytowane, przetwarzane do celów osobistych, edukacyjnych, naukowych i innych, przekazywane najbliższym znajomym zgodnie z dozwolonym użytkiem, bez opłat.
 2. Przy cytowaniu należy zawsze zaznaczyć:

  • nazwisko i imię autora, tytuł i inne dane bibliograficzne
  • URL (link) do oryginalnych obiektów umieszczonych w repozytorium.
 3. Materiały mogą być pobierane i przetwarzane przez roboty

 4. Repozytorium nie jest wydawcą, tylko archiwum obiektów cyfrowych

  Zachęca się do promowania zasobu Repozytorium UMK w pracach naukowo-badawczych oraz w działalności dydaktycznej.

  Metadane (opisy bibliograficzne) nie podlegają ochronie, można z nich korzystać bez ograniczeń.

 5. Wszystkie materiały upubliczniono w Repozytorium UMK zgodnie z polskim prawem.

Polityka zabezpieczenia i przechowywania zasobu

 1. Materiały zgromadzone w repozytorium będą przechowane wieczyście.

  • Repozytorium zapewni im trwałą czytelność i dostępność.
  • Pliki w razie potrzeby zostaną przeniesione do nowych formatów.
  • Archiwizowany będzie pierwotnie przekazany format oraz dodatkowe nowe formaty.

  Nie wszystkim obiektom da się zagwarantować czytelność (nietypowe formaty plików).

  Repozytorium będzie regularnie tworzyć kopie zapasowe zdeponowanych plików zgodnie z obowiązującymi najlepszymi praktykami.

  Zdeponowane materiały mogą być przesunięte do archiwum zamkniętego na uzasadnioną prośbę autora/copyright posiadacza, jeśli zostanie naruszone prawo.

 2. Dopuszczalne powody przesunięcia obiektu z repozytorium obejmują:

  • sprawdzone naruszenie praw autorskich
  • plagiat
  • inne prawne wymagania związane np. z bezpieczeństwem danych
  • fałszowanie badań.
 3. Obiekty nie są usuwane z repozytorium dosłownie, lecz przesuwane do archiwizacji zamkniętej.

 4. Adresy URL nie będą usuwane dla zachowania ciągłości cytowań, tylko będzie wyjaśniony powód przesunięcia obiektu do zamkniętego archiwum, lub przekierowanie do nowej wersji obiektu, jeśli będzie dostępny.

 5. Jeśli to jest konieczne, deponować można kolejne wersje tego samego materiału podając stosowną informację w opisie bibliograficznym.

 6. Obiekty mają przypisaną sumę kontrolną dla ułatwienia identyfikacji i śledzenia zmian.

 7. Jeśli to repozytorium będzie musiało być zamknięte, wszystkie obiekty zostaną przesunięte do innego adekwatnego archiwum.

Polityka opracowana przez Bożenę Bednarek-Michalską, Toruń, czerwiec/lipiec 2012.