Strona główna

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Polityka udostępniania i przechowywania danych

Typy dokumentów i danych

 1. To repozytorium gromadzi w formie elektronicznej prace i dane badawcze pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 2. Można w nim deponować samodzielnie swoje:

  • Rękopisy (preprinty)
  • Publikacje naukowe (postprinty)
  • Sylabusy, scenariusze, i inne mat. dydaktyczne
  • Skrypty
  • Prezentacje, nagrania audio/video z wykładów
  • Dane surowe z badań (fotografie, wykresy, pliki audio/video, dane statystyczne)
  • Inne typy materiałów związanych z nauką i dydaktyką
 3. Repozytorium z założenia jest otwarte, tzn. wszystkie prace są chronione prawem autorskim, ale udostępnione są za darmo w Internecie zgodnie z wolą autorów i w zakresie dozwolonego użytku.

 4. Językiem oficjalnym stosowanym w repozytorium jest język polski, ale zaleca się przygotowywanie słów kluczowych i streszczeń w języku angielskim.

Polityka gromadzenia i deponowania zasobów

 1. Materiały mogą być deponowane przez pracowników zatrudnionych na UMK. W przypadku współautorstwa konieczna jest zgoda współautorów na depozyt.

 2. Za autentyczność i wiarygodność danych odpowiada deponent.

 3. Materiały mogą być deponowane w dowolnym czasie, zaleca się sprawdzenie swoich umów z wydawcą lub polityki wydawcy w zakresie upubliczniania prac w repozytorium instytucjonalnym (zob. baza SHERPA/ROMEO)

 4. Deponent składając samodzielnie dane w repozytorium wyraża automatycznie zgodę prawnoautorską na ich upublicznienie (zob. Oświadczenie deponenta).

 5. Deponowanie prac w repozytorium nie ma nic wspólnego z przekazywaniem praw autorskich UMK.

Polityka udostępniania pełnych tekstów i metadanych

 1. Wszystkie materiały dostępne w repozytorium są chronione prawem autorskim, jeśli nie opatrzono ich wolną licencją, stosuje się rygory tego prawa. Kopie cyfrowe materiałów udostępnianych w repozytorium mogą być:

  • powielane, cytowane, przetwarzane do celów osobistych, edukacyjnych, naukowych i innych, przekazywane najbliższym znajomym zgodnie z dozwolonym użytkiem, bez opłat.
 2. Przy cytowaniu należy zawsze zaznaczyć:

  • nazwisko i imię autora, tytuł i inne dane bibliograficzne
  • URL (link) do oryginalnych obiektów umieszczonych w repozytorium.
 3. Materiały mogą być pobierane i przetwarzane przez roboty

 4. Repozytorium nie jest wydawcą, tylko archiwum obiektów cyfrowych

  Zachęca się do promowania zasobu Repozytorium UMK w pracach naukowo-badawczych oraz w działalności dydaktycznej.

  Metadane (opisy bibliograficzne) nie podlegają ochronie, można z nich korzystać bez ograniczeń.

 5. Wszystkie materiały upubliczniono w Repozytorium UMK zgodnie z polskim prawem.

Polityka zabezpieczenia i przechowywania zasobu

 1. Materiały zgromadzone w repozytorium będą przechowane wieczyście.

  • Repozytorium zapewni im trwałą czytelność i dostępność.
  • Pliki w razie potrzeby zostaną przeniesione do nowych formatów.
  • Archiwizowany będzie pierwotnie przekazany format oraz dodatkowe nowe formaty.

Nie wszystkim obiektom da się zagwarantować czytelność (nietypowe formaty plików).

Repozytorium będzie regularnie tworzyć kopie zapasowe zdeponowanych plików zgodnie z obowiązującymi najlepszymi praktykami.

Zdeponowane materiały mogą być przesunięte do archiwum zamkniętego na uzasadnioną prośbę autora/copyright posiadacza, jeśli zostanie naruszone prawo.

 • Dopuszczalne powody przesunięcia obiektu z repozytorium obejmują:

  • sprawdzone naruszenie praw autorskich
  • plagiat
  • inne prawne wymagania związane np. z bezpieczeństwem danych
  • fałszowanie badań.
 • Obiekty nie są usuwane z repozytorium dosłownie, lecz przesuwane do archiwizacji zamkniętej.

 • Adresy URL nie będą usuwane dla zachowania ciągłości cytowań, tylko będzie wyjaśniony powód przesunięcia obiektu do zamkniętego archiwum, lub przekierowanie do nowej wersji obiektu, jeśli będzie dostępny.

 • Jeśli to jest konieczne, deponować można kolejne wersje tego samego materiału podając stosowną informację w opisie bibliograficznym.

 • Obiekty mają przypisaną sumę kontrolną dla ułatwienia identyfikacji i śledzenia zmian.

 • Jeśli to repozytorium będzie musiało być zamknięte, wszystkie obiekty zostaną przesunięte do innego adekwatnego archiwum.

 • Polityka opracowana przez Bożenę Bednarek-Michalską, Toruń, czerwiec/lipiec 2012.