Home

Browsing Artykuły (WNUMK) by Issue Date

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Artykuły (WNUMK) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005)
  - Bardziej czuje się Pan poetą czy historykiem literatury? - Zdaję sobie sprawę, że czym innym jest w jakimś sensie uprawianie nauki, bycie historykiem literatury, a czym innym - twórcą poezji. Ale patrzmy jednak na ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005)
  Artykuł informuje o Dniach Mickiewiczowskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (11-12 maja 2005 r.) w związku ze 150. rocznicą śmierci poety.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005)
  Czy studenci polonistyki czytają dzieła Mickiewicza? Warto zadać sobie to zaskakujące pytanie zwłaszcza przy okazji obchodzonych niedawno na Wydziale Filologicznym Dni Mickiewiczowskich.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006)
  Recenzja: "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego", t. 2, red. Katarzyna Lange, Władysław Sawrycki, Paweł Tański, Toruń 2006, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 243.
 • Lutomierski, Marcin (Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie, 2006)
  Artykuł omawia różne formy recepcji życia i twórczości Cypriana Norwida na łamach jednego z dwóch najważniejszych czasopism XX-wiecznej emigracji polskiej. W kręgu londyńskich „Wiadomości” autor "Promethidiona" był postrzegany ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006)
  Recenzja: Krzysztof Muszkowski, "Spod angielskiego parasola", Toruń 2006, Archiwum Emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006)
  Rozmowa dotyczy badań nad życiem i twórczością Adama Mickiewicza.
 • Lutomierski, Marcin (Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", 2006)
  Recenzja: "Podróż w głąb pamięci. O Wacławie Iwaniuku. Szkice - wspomnienia - wiersze", red. Jan Wolski, Henryk Wójcik, Edward Zyman, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2005.
 • Lutomierski, Marcin (Studenckie Naukowe Koło Edytorsko-Tekstologiczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006)
  Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2005 r. Celem tych badań było ustalenie, czy poeta znajduje się w kręgu zainteresowań studentów ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006)
  W tradycji wielkanocnej zachował się zwyczaj wystawiania straży Grobów Pańskich – w okresie od Wielkiego Piątku do Niedzieli Wielkanocnej. Niezwykle interesującą odmianą tej honorowej warty są „Turki” – zwyczaj kultywowany ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006)
  Recenzja: "Polska krytyka literacka w XIX wieku, red. Mirosław Strzyżewski, Toruń 2005, Centrum Edukacji Europejskiej, ss. 357.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006)
  Rozmowa dotyczy cyklu spotkań "Z zadyszki poetyckiej" w Toruniu.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006)
  Relacja ze spotkania w ramach VI Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Zbigniew Herbert pozostawił po sobie ok. 7,5 tys. rysunków i szkiców. Własny rysunek był dla poety „zatrzymaniem w pamięci”. Zwiedzając muzea, często ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007)
  Artykuł dotyczy refleksji aksjologicznej w ostatnim tomie opowiadań Jana Józefa Szczepańskiego wydanym za życia autora. Zbiór pt. "Rozłogi" przedstawia bohaterów na drodze trudnych wyborów moralnych. Opowiadania zawierają ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007)
  Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych (pt. "Literatura emigracji polskiej"), przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 2005 roku. Badania dotyczą wiedzy o historii literatury ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007)
  Relacja z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Tekstologia i edytorstwo dzieł romantyków. Tradycja - stan badań - perspektywy", Toruń, 27-28.03.2007 r.
 • Lutomierski, Marcin (Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", 2007)
  Recenzja: Jan Wolski, "Pisanie książek bez użycia pióra", Otwarty Rozdział, Rzeszów 2006.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007)
  Artykuł prezentuje niekonwencjonalne zajęcia dydaktyczne studentów i doktorantów filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika podczas wyjazdu do Zakopanego w 2006 r.
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007)
  Zagadnienie listu do redakcji nie było jak dotąd przedmiotem osobnych badań. Ów specyficzny dział epistolografii bywa, co najwyżej, sygnalizowany w naukowych rozprawach. List do redakcji ze względu na swoją wieloaspektową ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008)
  Wydawanie na obczyźnie utworów polskich pisarzy i poetów epoki romantyzmu było jednym z przejawów żywotności tradycji romantycznej wśród Polaków przebywających poza krajem. Artykuł omawia wybrane edycje dzieł Adama ...

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations