Home

Kościół św. Jakuba w Toruniu. Historia w ziemi zapisana, s.340.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Sulkowska-Tuszyńska, Krystyna
dc.date.accessioned 2022-05-25T07:40:15Z
dc.date.available 2022-05-25T07:40:15Z
dc.date.issued 2022-05-25
dc.identifier.isbn 978-83-947396-7-6
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6747
dc.description Praca dofinansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wydanie publikacji dofinansowano ze środków Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Publikacja została wydana nakładem Towarzystwa Miłośników Torunia.
dc.description.abstract „Nie ma wątpliwości, że książka Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej przynosi bardzo dużo nowej wiedzy na temat prezbiterium kościoła św. Jakuba w Toruniu i otaczającego tę świątynię cmentarza. Autorka starała się przedstawić dzieje tego toruńskiego kościoła (choć nie całego) w długim czasie (XIII–XIX w.) przede wszystkim na podstawie przeprowadzonych przez siebie (i swój zespół), w ostatnich latach, badań archeologicznych. Przeważająca część monografii jest poświęcona przykościelnemu cmentarzowi w okresie między XIII a XIX wiekiem. Nowatorska jest podjęta przez autorkę próba odtworzenia najstarszych dziejów prezbiterium toruńskiego kościoła św. Jakuba (I faza – 2. połowa XIII w.; II faza – po 1309 r.)”. [Z recenzji prof. dr. hab. Sławomira Jóźwiaka] Rozpoczęte w 2008 roku badania archeologiczno-architektoniczne otworzyły nowy horyzont poznania toruńskiego kościoła św. Jakuba. Po kilkunastu latach prac terenowych i gabinetowych w prezentowanej monografii przedstawiono ich rezultaty w bardzo nowoczesny sposób […]. Otrzymaliśmy bardzo ważną monografię – źródłowe opracowanie, które pozwala spojrzeć na „ów” tajemniczy obiekt sakralny w zupełnie nowy sposób. Umiejętnie zostały tu połączone różne kategorie informacji źródłowych - historyczne, archeologiczne i architektoniczne, dodatkowo poparte szczegółowymi badaniami specjalistycznymi, aby w jak najbardziej wiarygodny sposób zrekonstruować dzieje badanego obiektu. Bardzo ważna jest też szata ilustracyjna, która może stanowić samodzielny zespół źródłowy do dalszych analiz. Jest to praca naukowa o bardzo wielkich walorach poznawczych, zawierająca znakomity materiał źródłowy i pogłębioną analizę badanego i prezentowanego w monografii kościoła św. Jakuba”. [Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja M. Wyrwy]
dc.description.sponsorship 607666-CREA-1-2019-1-AT-CULT-COOP2
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject Kościół św. Jakuba w Toruniu
dc.subject historia
dc.subject history
dc.subject Saint James Church in Toruń
dc.title Kościół św. Jakuba w Toruniu. Historia w ziemi zapisana, s.340.
dc.title.alternative Church of Saint James in Toruń. History is written in the earth
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations