Home

Wydział Nauk Historycznych / Faculty of History

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Nauk Historycznych / Faculty of History

Ostatnio zamieszczone

 • Rozynkowski, Waldemar (2017-11-22)
  Na podstawie osobistych doświadczeń, a także znanych mi doświadczeń innych diakonów stałych w Polsce (jest nas obecnie 26), przekonuję się, że posługa każdego z nas jest i podobna, a jednocześnie inna. Wiele zależy od ...
 • Rozynkowski, Waldemar (2017-11-14)
  W październiku 1998 roku Komisja Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa powołała grupę ekspertów, która pod przewodnictwem bpa Teofila Wilskiego zajęła się przygotowaniem materiałów dotyczących kwestii możliwości wprowadzenia ...
 • Rozynkowski, Waldemar (Towarzystwo Miłośników Torunia, 2017)
  Parafia jest najmniejszym, ale jednoczenie niezwykle ważnym, okręgiem administracji kościelnej. Sieć parafialna to ogół takich okręgów na danym terenie. Najnowszy kodeks kanoniczny definiuje parafię następująco: „Parafia ...
 • Oliński, Piotr (Towarzystwo Miłośników Torunia, 2017)
  W artykule podjęta została analiza pierwszych śladów źródłowych o obecności myśli reformacyjnej w Toruniu. Wskazuje się na pierwsze wydarzenia świadczące o znajomości i popularności tez Lutra w okresie kilku lat po 1517 ...
 • Rosa, Agnieszka; Mazur, Hubert (Forum Edukatorów Archiwalnych, 2017)