Home

Wydział Nauk Historycznych / Faculty of History

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Nauk Historycznych / Faculty of History

Ostatnio zamieszczone

 • Wiśniewska-Drewniak, Magdalena (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015)
  Rozpoczynając od definicji tytułowego archiwum społecznego, autorka prezentuje w pewnym uogólnieniu sposoby wykonywania działalności archiwalnej przez tego typu archiwa (oddolne inicjatywy dokumentacyjne) w klasycznym ...
 • Degen, Robert (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,, 2016)
  W Polsce powszechnie uważa się, że dobra instrukcja kancelaryjna powinna mieć cech aktu prawnego. Tymczasem zadaniem instrukcji jest nauczenie pracowników wykonywania obowiązków kancelaryjnych. Jeśli urzędnicy je opanują, ...
 • Kalniuk, Tomasz (2017-02-28)
  Artykuł przywołuje wybrane postaci obcych z kultury ludowej. Ich wizerunki zgromadzone w literaturze etnograficznej stanowią przykład mityzacji dokonanej zarówno przez uczestników kultury wsi jak i badaczy chłopskiego ...
 • Rozynkowski, Waldemar (2017-02-23)
  Opuszczone przez krzyżaków ich domy zakonne, nazywane w literaturze powszechnie zamkami konwentualnymi, pełniły w okresie nowożytnym przede wszystkim funkcje gospodarcze. Znaczna ich część ulegając większym i mniejszym ...
 • Kowalska, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2014-12)
  Omówienie pierwszej polskiej książki poświęconej crowdsourcingowi, przygotowanej przez specjalistów legitymujących się doświadczeniem zawodowym w zakresie sprzedaży contentu, budowania strategii reklamowych, prowadzenia ...