Home

Książki, rozdziały (WNH)

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Książki, rozdziały (WNH)

 

Ostatnio zamieszczone

 • Kleśta-Nawrocki, Rafał (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007)
  The aim of the article is to present some selected opinions articulated by contemporary criticism of science, especially those under the banner of postmodernism, anti-scientism, cognitive anti-fundamentalism, and then to ...
 • Rozynkowski, Waldemar (2018-03-08)
  W Polsce istnieje już ponad 800 ośrodków pielgrzymkowych. Cały czas powstają nowe miejsca, które przyciągają pielgrzymów. Spotykamy je także na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w granicach którego natrafiamy na ...
 • Kleśta-Nawrocki, Rafał; Kleśta-Nawrocka, Aleksandra (Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO, 2016)
  The authors of the article present activities the aim of which is to look for Mennonite tastes following the phenomenon of the fashion for the so called traditional, regional or even historical cuisine. They demonstrate ...
 • Kleśta-Nawrocki, Rafał (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009)
  Artykuł podejmuje problematykę funkcjonowania antropologii jako dziedziny współczesnej wiedzy. Prezentuje reakcje, stanowiska, obawy i nadzieje, które są udziałem antropologów w związku z formą, jaką przybiera proces ...
 • Rosa, Agnieszka; Mazur, Hubert (Forum Edukatorów Archiwalnych, 2017)