Home

Romantyzm

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lutomierski, Marcin
dc.date.accessioned 2020-09-30T11:35:12Z
dc.date.available 2020-09-30T11:35:12Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, red. naukowa Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Mirosław Strzyżewski, Warszawa–Toruń, t. 2: N–Z, pp. 486–498.
dc.identifier.isbn 978-83-231-3495-4
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6357
dc.description.abstract Pojęcie „romantyzm” było przedmiotem dyskusji i polemik krytycznoliterackich przez prawie cały XIX w.; rozmaicie rozumiane i wartościowane weszło na stałe do repertuaru terminów krytycznoliterackich. Dyskusje te miały szeroki rezonans, przyczyniły się do popularyzacji, a zarazem pewnej symplifikacji pojęcia. W definiowaniu romantyzmu przez polską krytykę literacką są widoczne dwie przeciwstawne tendencje. Z jednej strony poszerzano treść pojęcia, zawężając jego zakres tak, by odpowiadało ono potrzebom poszczególnych epok. Drugą tendencją było ciągłe zawężanie treści, przy rozszerzaniu zakresu, co umożliwiało ujęcia ahistoryczne, uniwersalizujące.
dc.language.iso pol
dc.publisher Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Literatury Polskiej UMK
dc.relation.ispartofseries Vadmecum Humanisty;
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
dc.subject romantyzm
dc.subject romanticism
dc.subject literatura polska
dc.subject Polish literature
dc.subject krytyka literacka
dc.subject literary criticism
dc.title Romantyzm
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations