Home

Browsing Wydawnictwo Naukowe / The Nicolaus Copernicus University Press by Subject "Adam Mickiewicz"

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Wydawnictwo Naukowe / The Nicolaus Copernicus University Press by Subject "Adam Mickiewicz"

Sort by: Order: Results:

 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2014)
  W lipcu 1834 r. Aleksander Jełowicki opublikował w Paryżu dwutomowe dzieło, którego strona tytułowa głosiła: "Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem, ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006)
  Rozmowa dotyczy badań nad życiem i twórczością Adama Mickiewicza.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005)
  Artykuł informuje o Dniach Mickiewiczowskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (11-12 maja 2005 r.) w związku ze 150. rocznicą śmierci poety.
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2019)
  Recenzja: Olimpia Swianiewiczowa, "Interpretacja „Dziadów” Mickiewiczowskich na podstawie skarbca kultury białoruskiej", red. naukowa i wprowadzenie Grażyna Charytoniuk-Michiej, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowsk ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012)
  W zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu można znaleźć niemało osobliwości. Jedną z nich jest niewątpliwie książeczka o intrygującym adresie bibliograficznym: Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”. Streściła Marja ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo TRIO, 2011)
  Artykuł omawia emigracyjne inicjatywy wydawnicze związane z obchodami setnej rocznicy śmierci Adama Mickiewicza. Wojenna emigracja polska różne sposoby przybliżała życie i twórczość poety. Omawiane publikacje książkowe ...
 • Lutomierski, Marcin (Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2010)
  W emigracyjnym dorobku Zofii Kozarynowej miejsce szczególne i zarazem wyróżniające się na tle ówczesnego „polskiego Londynu” zajmują wypowiedzi o Adamie Mickiewiczu i jego twórczości. Pisarka głosi w nich odważne sądy o ...
 • Lutomierski, Marcin (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, 2017)
  Recenzja: Małgorzata Rowicka, Wydawnicze i cenzuralne losy twórczości Adama Mickiewicza w okresie zaborów, Warszawa 2014, ss. 438.
 • Lutomierski, Marcin (Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, 2011)
  Celem artykułu jest dokonanie swoistego rejestru najważniejszych miejsc obecności Mickiewicza w kulturze literackiej "polskiego Londynu" (pierwszych kilkunastu lat powojennych), a także próba zarysowania recepcji biografii ...
 • Lutomierski, Marcin (Studenckie Naukowe Koło Edytorsko-Tekstologiczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006)
  Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2005 r. Celem tych badań było ustalenie, czy poeta znajduje się w kręgu zainteresowań studentów ...
 • Lutomierski, Marcin (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 2020)
  Recenzja: Maria Prussak, Teresa Rączka-Jeziorska, "Nieznany autograf Adama Mickiewicza. Dwie strony Inwokacji „Pana Tadeusza”, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2018.
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2018)
  Recenzja: Maria Prussak, Teresa Rączka-Jeziorska, "Nieznany autograf Adama Mickiewicza. Dwie strony Inwokacji „Pana Tadeusza”", Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2018.
 • Lutomierski, Marcin (Instytut Książki, 2020)
  Recenzja: Jan Tomkowski, "Pan Tadeusz" - poemat metafizyczny, Ossolineum, Wrocław 2019.
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2011)
  Historycy literatury zazwyczaj pomijają lub co najwyżej odnotowują (i to niejako ze wstydem) dziewiętnastowieczne streszczenia Mickiewiczowskiego poematu. Z okazji setnej rocznicy urodzin autora "Ballad i romansów" pisarka ...
 • Lutomierski, Marcin (Towarzystwo Naukowe Płockie, 2014)
  Artykuł przybliża słabo rozpoznane w badaniach naukowych zagadnienie odbioru "Pana Tadeusza" w kulturze literackiej polskiego uchodźstwa i tzw. Drugiej Emigracji. Autor dowodzi, że Mickiewiczowski poemat stanowił wzór do ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2021)
  Artykuł w zwięzły sposób ukazuje znaczenie "Pana Tadeusza" dla współczesnej kultury polskiej, a także przybliża wyniki najnowszych badań naukowych nad tekstem epopei. Mickiewiczowski poemat jest pewnym kodem kulturowym, ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005)
  Czy studenci polonistyki czytają dzieła Mickiewicza? Warto zadać sobie to zaskakujące pytanie zwłaszcza przy okazji obchodzonych niedawno na Wydziale Filologicznym Dni Mickiewiczowskich.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011)
  Wśród dziewiętnastowiecznych edycji polskich dzieł literackich osobne miejsce zajmowały wydania będące specyficznymi streszczeniami utworów z klasyki. W pewnych kręgach cieszyły się one dużym zainteresowaniem, można nawet ...

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations