Home

Browsing Wydawnictwo Naukowe / The Nicolaus Copernicus University Press by Title

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Wydawnictwo Naukowe / The Nicolaus Copernicus University Press by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2016)
  Problematyka emigracyjnej literatury dla młodego odbiorcy jest prawie nieobecna w emigracyjnej i krajowej refleksji naukowej. Na jej temat ukazało się zaledwie kilka syntetycznych artykułów, sporadycznie jest także ...
 • Lutomierski, Marcin (Polska Macierz Szkolna, 2022)
  Młodzi Polacy wychowywani dziś poza Polską mogą mieć nieograniczony dostęp do literatury w języku polskim powstającej w ojczyźnie ich przodków. Tymczasem w latach po II wojnie światowej – kiedy nie istniał jeszcze Internet, ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2016)
  Problematyka polskiej emigracyjnej literatury dla młodego odbiorcy jest prawie nieobecna w badaniach naukowych. Tymczasem już od czasów II wojny światowej aż do początku XXI wieku ukazała się pokaźna liczba publikacji ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013)
  Analiza rozmaitych wypowiedzi na łamach „Wiadomości” z okresu powojennego dowodzi, że czasopismo Mieczysława Grydzewskiego odegrało znaczącą rolę w tworzeniu i rozwijaniu wśród emigrantów kultury pamięci. W kręgu londyńskiego ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012)
  Celem artykułu jest próba ukazania stosunku autorów tygodnika „Wiadomości” wobec prowadzonych w Polsce lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku badań nad romantyzmem (jako epoką historycznoliteracką). Podstawę źródłową ...
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Zygmunt Nowakowski (właśc. Zygmunt Tempka, 1891–1963) był jednym z uchodźców września 1939 r., którzy nigdy nie wrócili już do kraju. Autor m.in. bestsellerowego "Przylądka Dobrej Nadziei", aktor i reżyser, doktor filologii ...
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2021)
  Recenzja: Wacław A. Zbyszewski, "Ludzie, których znałem", wstęp Rafał Habielski, wybór i opracowanie Rafał Habielski Paweł Kądziela, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2020.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2015)
  Osiągnięcia naukowe współczesnych badaczy są ściśle powiązane z dostępem do ich publikacji. Nie wystarczają tu już tradycyjne formy dystrybucji książek i czasopism specjalistycznych, dlatego coraz więcej wydawnictw ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014)
  Nota informuje o edycji korespondencji zawierającej wszystkie zachowane listy z kolekcji osobowej Goetla należącej do korespondencji redakcyjnej „Wiadomości” (ze zbiorów Archiwum „Wiadomości” w Archiwum Emigracji Biblioteki ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Pani Twardowska, 2014)
  Celem artykułu jest próba ukazania wybranych elementów folkloru rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej przez pryzmat opowieści i rozmów Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm. Pochodząca z Łodzi pisarka i ...
 • Lutomierski, Marcin (Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Instytut Badań Literackich, 2012)
  Lektura „Wiadomości” pozwala wysnuć wniosek, że niemała część autorów i czytelników londyńskiego tygodnika naśladowała formy zachowań Wielkiej Emigracji. Wolno sądzić, że przejmowanie (choć z pewnymi modyfikacjami) wzorów ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2023)
  Przełom zimy i wiosny był w kulturze tradycyjnej świętowany w różny sposób. Na ziemiach polskich przez wieki obchodzono domostwa z gaikiem (goikiem), zwanym też maikiem lub nowym latkiem. Tylko gdzieniegdzie zachowała się ...
 • Geoponika 
  Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013)
  Recenzja: Kassianus Bassus, "Geoponika. Bizantyńska Encyklopedia Rolnicza", z języka greckiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Ireneusz Mikołajczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2020)
  O zaletach codziennego czytania dzieciom mówi się dziś wiele w różnych kręgach. A jednak nigdy dość przypominania, zwłaszcza że czasem dorośli wprowadzają substytut tej czynności w postaci wyświetlania internetowych lub ...
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Recenzja: Mieczysław Grydzewski, "Silva rerum", wybór i opracowanie Jerzy B. Wójcik, Mirosław A. Supruniuk, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2014.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014)
  Recenzja: Zygmunt Haupt, Listy do redaktorów „Wiadomości”, opracował i przypisami opatrzył Aleksander Madyda, konsultacja edytorska Beaty Dorosz, Toruń 2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, seria ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006)
  Relacja ze spotkania w ramach VI Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Zbigniew Herbert pozostawił po sobie ok. 7,5 tys. rysunków i szkiców. Własny rysunek był dla poety „zatrzymaniem w pamięci”. Zwiedzając muzea, często ...
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2020)
  Recenzja: "Historia najnowsza w literaturze i kulturze a edukacja polonistyczna", red. Anna JANUS-SITARZ, Agnieszka KANIA, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2018, seria: Edukacja Nauczycielska ...
 • Lutomierski, Marcin (Oficyna Wydawnicza "Mówią wieki", 2022)
  Wywiad z dr Jaśminą Korczak-Siedlecką o jej badaniach i monografii "Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI-XVII wieku", Toruń 2021.

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations