Home

Przepisywanie Genesis w najnowszym dramacie polskim dla dzieci i młodzieży

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wiśniewska, Marzenna
dc.date.accessioned 2018-06-14T07:44:20Z
dc.date.available 2018-06-14T07:44:20Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Kultura - Media - Teologia 31, 2018
dc.identifier.issn 2081-8971
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5238
dc.description.abstract W pierwszej dekadzie XXI w. na łamach „Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży” ukazało się kilka dramatów poddających strategii przepisywania opowieści biblijne. Autorów najnowszych sztuk Biblia interesuje jako źródło historii o kondycji człowieka i inspiracja do stawiania śmiałych pytań, wyrażania wątpliwości, snucia alternatywnych opowieści. Niniejszy artykuł jest studium dwóch polskich dramatów dla młodego odbiorcy, które tworzą nowe dramaturgiczne wersje początków księgi Genesis: Pierwszy człowiek świata Marii Wojtyszko oraz Nic, Dzika Mrówka, Adam i Ewa Maliny Prześlugi. W centrum rozważań jest analiza strategii dramaturgicznych, którym poddana zostaje biblijna opowieść, takich jak: dekompozycja wzorca narracyjnego, gry językowe czy rekontekstualizacja statusu ontologicznego i zachowań bohaterów oraz modyfikacja symboli i znaczeń. Chociaż w efekcie przepisywania omawiane dramaty są dalekie od biblijnego wzorca, przyczyniają się do odświeżenia opowieści i odnowienia relacji między tekstem biblijnym a wyobraźnią młodych ludzi.
dc.description.sponsorship Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
dc.subject teatr dla dzieci i młodzieży
dc.subject Malina Prześluga
dc.subject Maria Wojtyszko
dc.subject Ulrich Hub
dc.subject dramat
dc.title Przepisywanie Genesis w najnowszym dramacie polskim dla dzieci i młodzieży
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations