Home

Wydział Filologiczny / Faculty of Languages

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Filologiczny / Faculty of Languages

Ostatnio zamieszczone

 • Orzechowski, Sylwester; Wacewicz, Sławomir; Żywiczyński, Przemysław (2016)
  Hipotezy pierwszeństwa gestów, względnie gesturalne, zajmują centralne miejsce w aktualnych rozważaniach nad pojawieniem się i ewolucją ludzkiej zdolności językowej. Zgodnie z nimi język filogenetycznie wywodzi się od ...
 • Żabowska, Magdalena (2011)
  In the article some semantic features of appositional expressions are described. First I comment a criteria of distinguishing this class of lexemes (see Dobaczewski 1998). These analysis show that lexical units, traditionally ...
 • Żabowska, Magdalena (2006)
  Summary The article proposes a preliminary semantic classification of Polish epistemic particles. On the basis of semantic analysis of the particles (concerning their relation to such notions as knowledge, truth, confirmation ...
 • Żywiczyński, Przemysław; Wacewicz, Sławomir (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015)
  Charles Darwin widział w nim największy, obok ognia, wynalazek ludzkości. John Maynard Smith i Eörs Szathmáry uznają jego pojawienie się za ostatni z wielkich ewolucyjnych przełomów, którego wyjaśnienie Morten H. ...
 • Norwa, Agnieszka (2016)
  Artykuł jest poświęcony semantycznej charakterystyce czasownikowej jednostki języka ktośx przeczuł, że p, zaś ostatecznym celem rozważań w nim zawartych jest próba zdefiniowania opisywanego wyrażenia. W analizie została ...