Home

Wydział Filologiczny / Faculty of Languages

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Filologiczny / Faculty of Languages

Ostatnio zamieszczone

 • Wróblewski, Maciej (Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008)
  Artykuł jest analizą bloku korespondencji między Bolesławem Micińskim, znakomitym młodym eseistą, a Jerzym Stempowskim w okresie II wojny światowej. Dwa różne temperamenty intelektualistów oraz różne doświadczenia życiowe ...
 • Gębka-Wolak, Małgorzata (2012)
  W artykule podejmuje się próbą ustalenia statusu gramatycznego ciągów weź, weźmy, weźcie, które łączą się z formami imperatywnymi innych leksemów czasownikowych. Metodologicznie prezentowana analiza jest osadzona na gruncie ...
 • Wróblewski, Maciej (Wydawnictwo Print Group, 2009)
  Artykuł jest analizą dawnych i współczesnych utworów fantastycznonaukowych (S. Lema, J. Żuławskiego, A. Stoffa, M. Parowskiego, J. Dukaja), w których pisarze wykorzystali w nowej funkcji elementy religijne.
 • Gębka-Wolak, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe UMK, 2010)
  Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę wypracowania na gruncie polskiej glottodydaktyki spójnej i całościowej koncepcji nauczania szyku wyrazów, jak tradycyjnie nazywa się zagadnienia związane z uporządkowaniem ...
 • Gębka-Wolak, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015)
  W artykule rozważane są zagadnienia związane z oceną poprawności szyku wyrazów w tekstach budowanych przez osoby uczące się języka polskiego jako obcego. Podaje się przykłady świadczące o tym, że trudno jednoznacznie ...