Home

Artykuły (WHum)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Artykuły (WHum)

 

Recent Submissions

 • Żywiczyński, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020)
  Nauka o ewolucji języka nie podjęła jeszcze szeroko zakrojonych badań nad prozodią, choć refleksja nad zjawiskami prozodycznymi pojawia się w wielu teoriach powstania języka. Celem rozdziału jest wskazanie tych stanowisk, ...
 • Kardas, Kacper (2020-06-15)
  Celem artykułu jest opis i uzasadnienie istnienia "prawa" (w Saussure'owskim rozumieniu tego terminu) rozwoju semantycznego, obserwowalnego na materiale języków indoeuropejskich (na przykładzie wyrazów o znaczeniu 'tarcza').
 • Toczko, Rafał (Peeters Publishers, 2013)
  This paper considers the rhetoric of the so called Pelagian controversy. Its interest lies in a specific category of arguments drawn from a place (argumenta a loco). A brief outline of the theoretical concept of argumentum ...
 • Toczko, Rafał (Peeters Publishers, 2017)
  In this study the literary aspects of the conversion to Christianity are discussed. The research has been based on the letters of Ambrose of Milan, Jerome of Stridon, Augustine of Hippo, and Paulinus of Nola. As we know, ...
 • Piotrowski, Robert (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, 2019-01-25)
  In this article author tries to find archaic motives of the sacrifice for demonic creatures, may be old forest deities, associated with folktales with a type of T 1030 „Devil deceived when dividing the crops” (Folktales ...

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations

RSS Feeds