Home

Orfeusz w uścisku Narcyza. Antropologia żywego słowa w filmowych biografiach poetów

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kaja, Damian
dc.date.accessioned 2016-06-23T06:29:28Z
dc.date.available 2016-06-23T06:29:28Z
dc.date.issued 2016-05-23
dc.identifier.citation Litteraria Copernicana, No. 1(17)/, pp. 93-105
dc.identifier.issn 1899-315X
dc.identifier.other doi:10.12775/LC.2016.007
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3660
dc.description.abstract Artykuł dotyczy analizy szczególnej obecności poetyckiego słowa w filmowych biografiach poetów. W pierwszej z dwóch zasadniczych części autor proponuje postrzegać ekranowe żywe słowo poezji poprzez dwie figury – Orfeusza i Narcyza – które w planie symbolicznym reprezentują napięcia pojawiające się na linii aktor–postać poety–słowo poetyckie. W odmianie gatunkowej, jaką stanowią biografie poetów, słowo poetyckie zostaje uwikłane w zasadniczą podwójność: bycia recytowanym i bycia odgrywanym. W części drugiej antropologicznie ujęte tendencje orfejsko-narcystyczne są wydobywane z analizy trzech polskich utworów filmowych: Przeznaczenia Jacka Koprowicza, Wojaczka Lecha Majewskiego i Parę osób, mały czas Andrzeja Barańskiego. Konkluzje artykułu odnoszą się do rozumienia kategorii tzw. kina poetyckiego w kontekście opisanej relacji filmu i poezji.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject filmowe biografie poetów
dc.subject Orfeusz
dc.subject Narcyz
dc.subject antropologia żywego słowa
dc.subject film poetycki
dc.title Orfeusz w uścisku Narcyza. Antropologia żywego słowa w filmowych biografiach poetów
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations