Home

Non-Markovian quantum dynamics: local versus non-local

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pliki:

Należy do następujących kolekcji