Home

The Haar Wavelet Transfer Function Model and Its Applications

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bruzda, Joanna
dc.date.accessioned 2013-10-10T12:10:47Z
dc.date.available 2013-10-10T12:10:47Z
dc.date.issued 2011-12-11
dc.identifier.citation Dynamic Econometric Models, Vol. 11, 2011, pp. 141-154
dc.identifier.issn 1234-3862
dc.identifier.other doi:10.12775/DEM.2011.010
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/690
dc.description.abstract In the paper the Haar wavelet transfer function models are suggested as a way to parsimoniously parametrise the impulse responses and construct models with parameters providing an insight into the frequency content of the relationships under scrutiny. Besides, the models enable to verify hypotheses concerning changes of the regression parameters across dyadic scales (octave frequency bands). In the paper some theoretical properties of the models are investigated and an empirical illustration is provided. In the empirical study returns on WIG are modelled with the help of returns on S&P 500. Interestingly, besides the insight into the frequency content of the relationship, the empirical wavelet transfer function models also provided good forecasts.
dc.description.abstract W artykule proponuje się falkowy model funkcji transferowej oparty na falce Haara jako metodę konstrukcji modeli funkcji transferowej pozwalającą na oszczędną parametryzację odpowiedzi impulsowych oraz dostarczającą parametrów, które mają ciekawą interpretację częstotliwościową, dając wgląd w kształt funkcji przyrostu i spektrum fazowego procesu dwuwymiarowego. Ponadto pozwalają one na weryfikację hipotez dotyczących zmian współczynnika regresji w zależności od diadycznej skali czasu. W artykule analizuje się teoretyczne własności takich modeli i ilustruje w przykładzie empirycznym dotyczącym modelowania stóp zwrotu z indeksu WIG w zależności od stóp zwrotu z S&P 500. Interesujące jest, iż poza ciekawymi interpretacjami parametrów oszacowane falkowe modele funkcji transferowej dostarczyły także dobrych prognoz.  
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject wavelet transfer function model
dc.subject Haar wavelet
dc.subject maximal overlap discrete wavelet transform / falkowy model funkcji transferowej
dc.subject falka Haara
dc.subject niezdziesiątkowana dyskretna transformata falkowa
dc.title The Haar Wavelet Transfer Function Model and Its Applications
dc.title.alternative Falkowy model funkcji transferowej oparty na falce Haara i jego zastosowania
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations