Home

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Faculty of Economic Sciences and Management

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Faculty of Economic Sciences and Management

Ostatnio zamieszczone

 • Walczak, Damian (2018-10-10)
  Badanie ilościowe, jakim jest wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (technika badawcza: CATI; narzędzie badawcze: kwestionariusz wywiadu), zrealizowano w maju 2018 r. i było ono częścią większego sondażu, tzw. omnibusa ...
 • Walczak, Damian (2018-10-10)
  Pogłębione wywiady indywidualne zostały przeprowadzone w 2018 r. Wśród 10 celowo dobranych osób, z którymi przeprowadzono wywiady, było 7 osób z grup zawodowych korzystających z przywilejów emerytalnych (obecnie lub w ...
 • Tomanek, Mateusz Tomasz (Katedra Doskonałości Biznesowej Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2017)
  The sports level of running events is not the only reason to participate in them (often amateurs). A large selection of running events makes it possible to reduce the interest in the event, and this can also be prevented ...
 • Czerniachowicz, Barbara; Lis, Andrzej; Wieczorek-Szymańska, Anna (2018-05-24)
  The issues of leadership and corporate social respon-sibility have been thoroughly investigated and widely discussed in the literature but these two concepts have been seldom studied together. The aim of the paper is to ...
 • Liczmańska-Kopcewicz, Katarzyna; Wiśniewska, Agnieszka (2018-06-07)
  Procesy globalizacyjne w znaczącym stopniu wpływają na ofertę oraz strategie marketingowe przedsiębiorstw. Powstają nowe szanse ale też wyzwania w sferze komunikacji reklamowej, jednym z istotnych uwarunkowań są stereotypy ...