Home

Edycje bajek i powiastek Stanisława Jachowicza

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lutomierski, Marcin
dc.date.accessioned 2021-02-05T11:05:38Z
dc.date.available 2021-02-05T11:05:38Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie vol. 2, 2020, pp. 71-78.
dc.identifier.issn 2391-7903
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6467
dc.description.abstract Stanisław Jachowicz (1796–1857) był jednym z pierwszych, obok Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, polskich pisarzy dla dzieci. Jednocześnie w kręgu badaczy literatury uznaje się go za pierwszego rodzimego bajkopisarza specjalizującego się w tworzeniu wierszowanych bajek i powiastek dla najmłodszych. W dotychczasowych badaniach nad dorobkiem Stanisława Jachowicza nie poświęcano szczególnej ani osobnej uwagi edycjom jego utworów literackich. Artykuł omawia najważniejsze dawne i współczesne zbiory bajek i powiastek poety w kontekście edytorskim i historycznoliterackim. Zawartość edycji utworów bajkopisarza jest interesującym źródłem wiedzy zarówno o tendencjach wydawania literatury dla dzieci, jak i o recepcji słynnych bajek i powiastek Jachowicza.
dc.description.abstract Stanisław Jachowicz (1796–1857) was one of the first Polish children’s writers, next to Klementyna Hoffmanowa (born Tańska). At the same time, he is considered to be the first native fairy tale writer specializing in the creation of rhymed fables and stories for children. So far, no special or separate attention has been paid to editions of his literary works in the research on the output of Stanisław Jachowicz. The article discusses the most important old and contemporary collections of the poet’s fables and stories in the editorial and historical literary context. The content of the edition of the writer’s works is an interesting source of knowledge both about the tendency to publish literature for children and about the reception of achowicz’s famous faibles and tales.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
dc.subject Stanisław Jachowicz
dc.subject bajka
dc.subject fable
dc.subject powiastka
dc.subject story
dc.subject edytorstwo
dc.subject editing
dc.subject literatura dla dzieci
dc.subject children's literature
dc.title Edycje bajek i powiastek Stanisława Jachowicza
dc.title.alternative Edition of fables and stories by Stanisław Jachowicz
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations