Home

Doświadczenia uchodźstwa i emigracji w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży na obczyźnie. Rekonesans

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lutomierski, Marcin
dc.date.accessioned 2020-09-23T07:59:05Z
dc.date.available 2020-09-23T07:59:05Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Z ojczyzny do obczyzny. Doświadczenia uchodźstwa polskiego, red. Rafał Kleśta-Nawrocki, Marcin Lutomierski i Artur Trapszyc, Toruń 2019, pp. 305-325.
dc.identifier.isbn 978-83-64465-42-0
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6343
dc.description.abstract Artykuł dotyczy wybranych aspektów oryginalnej, powstającej poza granicami Polski, twórczości literackiej z czasów uchodźstwa (1939–1945) i emigracji (po 1945 r.). Stanowiła ona ważną część polskiego piśmiennictwa na obczyźnie po 1939. Poruszała wiele istotnych problemów egzystencji Polaków przebywających z przymusu lub wyboru poza granicami kraju. Jednym z najbardziej intrygujących i wbrew pozorom nieoczywistych problemów tej literatury było doświadczenie uchodźstwa i emigracji, a więc wojennej tułaczki i późniejszego pobytu na obczyźnie – mimo zakończenia działań wojennych.
dc.description.abstract Th e article pertains to Polish literature created in exile, addressed to a young recipient, which is still poorly recognized fi eld of research. It is worth noting that it constituted and important part of Polish literature in exile aft er 1939. It brought up many crucial problems of the existence of the Poles living out of necessity or choice outside their mother country. One of the most intriguing and, against all appearances, unobvious problems put forward in this literature was the experience of refugeeism and emigration, that is war homelessness and subsequent stay abroad – despite the end of war. Th e authors of this literature had a very diffi cult task as they were forced to keep returning to questions about the signifi cance of living abroad, about the motherland of young Poles scattered to the four winds, and about the probability of coming back home.
dc.language.iso pol
dc.publisher Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Toruniu
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
dc.subject literatura dla dzieci i młodzieży
dc.subject literature for children and young adults
dc.subject emigracja polska
dc.subject Polish emigration
dc.title Doświadczenia uchodźstwa i emigracji w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży na obczyźnie. Rekonesans
dc.title.alternative Th e experience of refugeeism and emigration in Polish literature for children and teenagers created in exile. Reconnaissance
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations