Home

Wokół dziewiętnastowiecznego streszczenia "Pana Tadeusza"

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lutomierski, Marcin
dc.date.accessioned 2019-11-18T12:39:29Z
dc.date.available 2019-11-18T12:39:29Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie nr 1, 2011: Dziewiętnastowieczne edycje, red. Mirosław Strzyżewski, Magdalena Bizior-Dombrowska, ss. 57-61.
dc.identifier.issn 2084-7963
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6176
dc.description.abstract Wśród dziewiętnastowiecznych edycji polskich dzieł literackich osobne miejsce zajmowały wydania będące specyficznymi streszczeniami utworów z klasyki. W pewnych kręgach cieszyły się one dużym zainteresowaniem, można nawet sądzić, że na ziemiach polskich istniało społeczne przyzwolenie na tego typu praktykę. Jednakże wspomnianemu działowi literatury badacze nie poświęcali jak dotąd większej uwagi, zazwyczaj pomijali go lub ewentualnie odnotowywali książki i broszury zawierające streszczenia znanych dzieł. Wyjątek stanowi rozprawa Ireny Bryll, która zajmując się pisarstwem dla ludu Marii Wysłouchowej, zwróciła uwagę na popularne w XIX wieku streszczenia. Niniejszy artykuł jest formą upomnienia się o refleksję nad osobliwymi edycjami, których interesujący przykład stanowi Mickiewiczowski "Pan Tadeusz" opowiedziany przez Marię Wysłouchową.
dc.description.abstract Among nineteenth-century editions of Polish literary works there was a separate place for specific summaries of classical literary compositions. This article calls for a reflection on unusual editions such as the edition of "Pan Tadeusz" narrated by Maria Wysłouchowa. On the occasion of the hundredth anniversary of Adam Mickiewicz’s birthday, Wysłouchowa published in Lviv at her own expense and under the auspices of Wydawnictwo im. Kasyldy Kulikowskiej a 38-page pamphlet. The peculiarity of the publication consists primarily in its content as it comprises a summary and the whole text of the national epic. Contrary to what the title suggest, it is not a standard summary but rather a narration of selected threads presented in an order which is often at variance with the masterpiece written by Mickiewicz. Wysłouchowa discreetly extracts these fragments of "Pan Tadeusz" which are concerned with common people and peasants. One can presume that by propagating Polish literature, education and democratic ideas the woman-writer attempted to awaken the national and public spirit in the poorest people living in the countryside. Her pamphlet was meant to popularize knowledge about Mickiewicz’s masterpiece and – in a further perspective – encourage people to read.
dc.language.iso pol
dc.publisher Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
dc.subject Adam Mickiewicz
dc.subject "Pan Tadeusz"
dc.subject edytorstwo
dc.subject editing
dc.subject tradycja romantyczna
dc.subject romanticist tradition
dc.subject Maria Wysłouchowa
dc.subject edukacja literacka
dc.subject literary education
dc.title Wokół dziewiętnastowiecznego streszczenia "Pana Tadeusza"
dc.title.alternative Round a nineteenth-century summary of "Pan Tadeusz"
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations