Home

Formy zachowań romantycznych w kręgu londyńskich „Wiadomości” (wybrane zagadnienia z lat 40. i 50. XX wieku)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lutomierski, Marcin
dc.date.accessioned 2019-09-26T12:08:16Z
dc.date.available 2019-09-26T12:08:16Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza rok V (XLVII), 2012, pp. 101-117.
dc.identifier.issn 2080-0851
dc.identifier.other DOI: 10.l83l8/WIEKXIX.2O12.4
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6076
dc.description DOI: 10.l83l8/WIEKXIX.2O12.4 http://rcin.org.pl/dlibra/publication/81127
dc.description.abstract Lektura „Wiadomości” pozwala wysnuć wniosek, że niemała część autorów i czytelników londyńskiego tygodnika naśladowała formy zachowań Wielkiej Emigracji. Wolno sądzić, że przejmowanie (choć z pewnymi modyfikacjami) wzorów zachowań romantycznych było nie tyle instynktownym odruchem, co raczej świadomym, podkreślanym już od pierwszych chwil pobytu na obczyźnie, wpisaniem się w tradycję polistopadowego exodusu. Naśladowanie niektórych poczynań Wielkiej Emigracji pełniło tu kilka istotnych funkcji.
dc.description.abstract This article attempts at depicting the most important forms of romanticist conduct of the so-called Second Emigration, as pictured, echoed, or indicated in or through the utterances published in the London weekly Wiadomości in the 1940s and 1950s. The subject of consideration have been selected manifestations of vitality of romanticism in the social-cultural sphere of activities of the periodical’s authors and readers. It is argued that Wiadomości was very clearly oriented toward the past, provoking deliberations on it in reminiscence texts and celebrations of national anniversaries. Beside this, the weekly was a forum on which protests were formulated against the post-Yalta countenance of Europe, the communist government in Poland and its allies condemned.
dc.language.iso pol
dc.publisher Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Instytut Badań Literackich
dc.relation.ispartofseries Wiek XIX;
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
dc.subject "Wiadomości"
dc.subject Druga Emigracja
dc.subject Second Emigration
dc.subject "polski Londyn"
dc.subject "Polish London"
dc.subject tradycja romantyczna
dc.subject romanticist tradition
dc.title Formy zachowań romantycznych w kręgu londyńskich „Wiadomości” (wybrane zagadnienia z lat 40. i 50. XX wieku)
dc.title.alternative Forms of Romanticist Behaviour in the Circle of London Wiadomości (Selected Issues from 1940s/1950s)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations