Home

Browsing Artykuły (WNUMK) by Title

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Artykuły (WNUMK) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2023)
  Bożonarodzeniowych darczyńców na ziemiach polskich było i wciąż jest wielu, przede wszystkim: Aniołek, Dziadek Mróz, Dzieciątko Jezus, Gwiazdka, Szemel, Święty Józef i Święty Mikołaj. Jednak coraz częściej wymienione tu ...
 • Lutomierski, Marcin (Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2018)
  Recenzja: Andrzej Karcz, "Refleksja nad literaturą emigracyjną w polskim piśmiennictwie emigracyjnym. Tymon Terlecki, Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, 2017.
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2020)
  Recenzja: Beata Gromadzka, "Themersonowie dzieciom", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2021)
  40 lat temu ukazał się ostatni numer słynnego tygodnika „Wiadomości”, którego archiwum znajduje się dziś w Archiwum Emigracji – Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Warto z tej okazji przypomnieć pewne informacje o ...
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2016)
  Recenzja: Urszula Lehr, „Ojczyzna przesiedlona”. Identyfikacja kulturowa polskich emigrantów wojennych w Londynie w perspektywie pokoleniowej. Etnologiczne studium przypadku, Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych ...
 • Lutomierski, Marcin (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Toruniu, 2014)
  Tradycje szlacheckie nie poddają się ani łatwym, ani jednoznacznym kategoryzacjom – prawdopodobnie z kilku powodów. Po pierwsze, występują one zarówno na obszarze kultury niematerialnej (m.in. w obyczajowości, literaturze ...
 • Lutomierski, Marcin (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Toruniu, 2014)
  Artykuł powstał niejako na marginesie moich szerszych badań nad tradycją romantyczną w środowisku emigracji londyńskiej, głównie w kręgu autorów i czytelników tygodnika „Wiadomości”. Niniejszy tekst ma charakter jedynie ...
 • Lutomierski, Marcin (Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2019)
  Tytułowa bohaterka niniejszego szkicu należała do grona tych pisarzy „polskiego Londynu”, którzy specjalizowali się w literaturze dla dzieci i młodzieży. Obok tomów poezji i opowiadań dla dorosłych jest ona autorką licznych ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013)
  Wydawnictwo Naukowe UMK systematycznie zwiększa liczbę swoich książek dostępnych na ibuku. Obecnie jest to 550 tytułów, dodajmy, że liczba ta plasuje nas bardzo wysoko wśród polskich wydawców naukowych i akademickich. ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2015)
  Choinki stały się nieodłącznym atrybutem okresu świątecznego i zagościły nie tylko w domach prywatnych, ale i w budynkach różnego typu instytucji, a także przestrzeni publicznej. Ten powszechnie lubiany świąteczny rekwizyt ...
 • Lutomierski, Marcin (Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2010)
  Artykuł jest wprowadzeniem w tytułową problematykę. Tęsknota emigrantów i emigracji, rozumianej jako zbiorowość, nie jest tak oczywista i jednoznaczna, jak mogłoby się wydawać. Powojennych emigrantów polskich z kręgu ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012)
  Artykuł omawia różne formy popularyzowania w Polsce kultury rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej.
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2016)
  Recenzja: „Wiadomości Literackie” (1924–1939), wybór, wstęp i opracowanie Agata Zawiszewska, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Akademia Humanistyczna, Warszawa 2015.
 • Lutomierski, Marcin (Towarzystwo Naukowe Płockie, 2016)
  Recenzja: „Wiadomości Literackie” (1924–1939), wybór, wstęp i opracowanie Agata Zawiszewska, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Akademia Humanistyczna, Warszawa 2015.
 • Lutomierski, Marcin (Polska Akademia Umiejętności, 2021)
  Artykuł w syntetyczny sposób ukazuje tygodnik „Wiadomości” jako nieocenione źródło wiedzy o kulturze literackiej Polski międzywojennej, uchodźczej i emigracyjnej.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2015)
  – Jak powstawała praca "Mikołaj Kopernik. Szkice do portretu"? – Pomysł wydania książki zrodził się podczas rozmowy z zastępcą dyrektora Wydawnictwa Naukowego UMK, panem Tomaszem Jaroszewskim. Zapytałem go wówczas, czy ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006)
  W tradycji wielkanocnej zachował się zwyczaj wystawiania straży Grobów Pańskich – w okresie od Wielkiego Piątku do Niedzieli Wielkanocnej. Niezwykle interesującą odmianą tej honorowej warty są „Turki” – zwyczaj kultywowany ...
 • Lutomierski, Marcin (Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2017)
  Recenzja: "Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza. Studia i szkice", red. Alicja Jakubowska-Ożóg, Jan Wolski, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Stowarzyszenie ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013)
  Nie tylko dorośli i uczeni mają swojego Kopernika. Toruński astronom jest również bohaterem literatury dla młodego czytelnika – zarówno tej dawnej, jak i nowszej. Artykuł ukazuje postać Mikołaja Kopernika we współczesnych ...
 • Lutomierski, Marcin (Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2018)
  Wydane na obczyźnie książki Wiesława Lasockiego dla młodego odbiorcy były popularne w szerokich kręgach emigracyjnych. Adresowane raczej do starszych dzieci opowieści o tematyce przyrodniczej, przygodowej i historycznej ...

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations