Home

Browsing Artykuły (WNUMK) by Title

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Artykuły (WNUMK) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2016)
  Agnieszka Kania, „Polak młody” na lekcjach języka polskiego. Edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2015, seria Edukacja ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010)
  Forma książki „lektura z opracowaniem” jest zjawiskiem względnie nowym (kilkunastoletnim), a zarazem dynamicznym. Dziś edycja ta przybrała charakter masowy i stała się najpopularniejszym wydaniem lektur szkolnych. Problem ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014)
  Jakie książki poleciłaby Pani/poleciłby Pan czytelnikom „Głosu Uczelni” na okres wakacji i – dlaczego? Dominika Czyżak (zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej UMK), Prof. Mirosław Strzyżewski (Instytut Literatury ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2022)
  Tekst rozmowy z prof. Lubow Żwanko – historyczką, poetką, tłumaczką; kierownikiem Centrum Muzealnego, profesor Katedry UNESCO i Ochrony Socjalnej w Państwowym Uniwersytecie Biotechnologicznym w Charkowie; stypendystką ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2021)
  Rozmowa dotyczy życia i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jednego z oficjalnych patronów 2021 roku.
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 2017)
  Recenzja: Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, "Listy 1941-1956", oprac. Beata Dorosz przy współpracy Pawła Kądzieli, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2016, ss. 643.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2023)
  Rok Mikołaja Kopernika stanowi doskonałą okazję do sięgnięcia nie tylko po współczesną, lecz także nieco starszą i zapomnianą twórczość kierowaną do młodych czytelników, która przybliża postać słynnego astronoma. Lektura ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2024)
  Historia niedźwiedzia Wojtka jest prawdziwa, choć wydaje się nieprawdopodobna. Bohaterski miś-żołnierz armii dowodzonej przez gen. Andersa doczekał się już co najmniej 15 swoich pomników w Polsce i na świecie, wielu ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017)
  Artykuł ukazuje Toruń przez pryzmat literatury – wybranych jej twórców oraz wydarzeń z nią związanych. Treść nawiązuje do wykładu wygłoszonego w ramach 17. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2023)
  The Year of Nicolaus Copernicus provides an excellent opportunity to reach out not only to contemporary, but also to slightly older and forgotten works intended for young readers that introduce the figure of the famous ...
 • Lutomierski, Marcin (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016)
  Artykuł jest formą upomnienia się o badania nad emigracyjną literaturą dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza tą wydawaną w „polskim” Londynie. Podejmowana przeze mnie tematyka jest prawie nieobecna w emigracyjnej i krajowej ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Artykuł dotyczy obecności na łamach londyńskiego tygodnika "Wiadomości" różnego typu zagadnień związanych z emigracyjnym szkolnictwem, oświatą i edukacją. Mimo że kwestie te nie należą do zasadniczego nurtu rozważań autorów ...
 • Lutomierski, Marcin (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, 2023)
  O twórczości autorki Końca i początku powiedziano bardzo wiele, ale dziś – w roku, którego jest patronką – warto podkreślić nieprzemijające refleksje o człowieku tkwiące w jej poezji. Poezja liryczna Wisławy Szymborskiej ...
 • Lutomierski, Marcin (2013)
  Recenzja: Marek Szulakiewicz, "Zapiski z przełomu wieków", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007)
  Artykuł prezentuje niekonwencjonalne zajęcia dydaktyczne studentów i doktorantów filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika podczas wyjazdu do Zakopanego w 2006 r.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2019)
  Rozmowa wokół książki dr. Radosława Bugowskiego "Miasto w ruchu. Studium z dziejów przemieszczania na przykładzie społeczeństwa Torunia 1891-1939".
 • Lutomierski, Marcin (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, 2017)
  Recenzja: Małgorzata Rowicka, Wydawnicze i cenzuralne losy twórczości Adama Mickiewicza w okresie zaborów, Warszawa 2014, ss. 438.
 • Lutomierski, Marcin (Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, 2011)
  Celem artykułu jest dokonanie swoistego rejestru najważniejszych miejsc obecności Mickiewicza w kulturze literackiej "polskiego Londynu" (pierwszych kilkunastu lat powojennych), a także próba zarysowania recepcji biografii ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2016)
  Tekst rozmowy z pisarzem. Jerzy Lesław Ordan – urodził się w 1934 r. w Pińsku na Polesiu. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracował jako nauczyciel, bibliotekarz szkolny, kierownik ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012)
  Recenzja: Miłosz listy pisze, red. J. Wolski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Rzeszów 2011.

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations