Home

Browsing Wydawnictwo Naukowe / The Nicolaus Copernicus University Press by Title

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Wydawnictwo Naukowe / The Nicolaus Copernicus University Press by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo TRIO, 2011)
  Artykuł omawia emigracyjne inicjatywy wydawnicze związane z obchodami setnej rocznicy śmierci Adama Mickiewicza. Wojenna emigracja polska różne sposoby przybliżała życie i twórczość poety. Omawiane publikacje książkowe ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020)
  Stanisław Jachowicz (1796–1857) był jednym z pierwszych, obok Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, polskich pisarzy dla dzieci. Jednocześnie w kręgu badaczy literatury uznaje się go za pierwszego rodzimego bajkopisarza ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2022)
  Artykuł dotyczy popularnych na współczesnym rynku wydawniczym wydań typu "lektura z opracowaniem". Tzw. opracowania dołączane do tekstów utworów najczęściej obejmują takie elementy, jak: komentarze na marginesie (o czym ...
 • Lutomierski, Marcin (2016-06-01)
  London was a political, social and cultural centre of Polish emigration where existed some publishing houses releasing books and numerous magazines addressed to Polish people living on foreign lands. So-called Polish London ...
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2019)
  Recenzja: Janusz Dunin, "Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX-XX wieku", oprac. i wstęp Jacek Ladorucki, wyd. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012)
  Recenzja: Łukasz Garbal, "Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015)
  Wciąż niewystarczająco rozpoznanym obszarem badań nad literaturą emigracyjną jest jej edytorstwo, którego właśnie w dużej mierze dotyczy prezentowany numer „Sztuki Edycji”.
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2016)
  Problematyka emigracyjnej literatury dla młodego odbiorcy jest prawie nieobecna w emigracyjnej i krajowej refleksji naukowej. Na jej temat ukazało się zaledwie kilka syntetycznych artykułów, sporadycznie jest także ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2016)
  Problematyka polskiej emigracyjnej literatury dla młodego odbiorcy jest prawie nieobecna w badaniach naukowych. Tymczasem już od czasów II wojny światowej aż do początku XXI wieku ukazała się pokaźna liczba publikacji ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013)
  Analiza rozmaitych wypowiedzi na łamach „Wiadomości” z okresu powojennego dowodzi, że czasopismo Mieczysława Grydzewskiego odegrało znaczącą rolę w tworzeniu i rozwijaniu wśród emigrantów kultury pamięci. W kręgu londyńskiego ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012)
  Celem artykułu jest próba ukazania stosunku autorów tygodnika „Wiadomości” wobec prowadzonych w Polsce lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku badań nad romantyzmem (jako epoką historycznoliteracką). Podstawę źródłową ...
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Zygmunt Nowakowski (właśc. Zygmunt Tempka, 1891–1963) był jednym z uchodźców września 1939 r., którzy nigdy nie wrócili już do kraju. Autor m.in. bestsellerowego "Przylądka Dobrej Nadziei", aktor i reżyser, doktor filologii ...
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2021)
  Recenzja: Wacław A. Zbyszewski, "Ludzie, których znałem", wstęp Rafał Habielski, wybór i opracowanie Rafał Habielski Paweł Kądziela, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2020.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2015)
  Osiągnięcia naukowe współczesnych badaczy są ściśle powiązane z dostępem do ich publikacji. Nie wystarczają tu już tradycyjne formy dystrybucji książek i czasopism specjalistycznych, dlatego coraz więcej wydawnictw ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014)
  Nota informuje o edycji korespondencji zawierającej wszystkie zachowane listy z kolekcji osobowej Goetla należącej do korespondencji redakcyjnej „Wiadomości” (ze zbiorów Archiwum „Wiadomości” w Archiwum Emigracji Biblioteki ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Pani Twardowska, 2014)
  Celem artykułu jest próba ukazania wybranych elementów folkloru rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej przez pryzmat opowieści i rozmów Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm. Pochodząca z Łodzi pisarka i ...
 • Lutomierski, Marcin (Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Instytut Badań Literackich, 2012)
  Lektura „Wiadomości” pozwala wysnuć wniosek, że niemała część autorów i czytelników londyńskiego tygodnika naśladowała formy zachowań Wielkiej Emigracji. Wolno sądzić, że przejmowanie (choć z pewnymi modyfikacjami) wzorów ...
 • Geoponika 
  Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013)
  Recenzja: Kassianus Bassus, "Geoponika. Bizantyńska Encyklopedia Rolnicza", z języka greckiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Ireneusz Mikołajczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2020)
  O zaletach codziennego czytania dzieciom mówi się dziś wiele w różnych kręgach. A jednak nigdy dość przypominania, zwłaszcza że czasem dorośli wprowadzają substytut tej czynności w postaci wyświetlania internetowych lub ...

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations