Home

Browsing Wydawnictwo Naukowe / The Nicolaus Copernicus University Press by Title

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Wydawnictwo Naukowe / The Nicolaus Copernicus University Press by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lutomierski, Marcin (2017)
  Karolina Pacholec, "Jerzy Pietrkiewicz – inwentarz archiwum", Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji, The Jerzy Petrkiewicz Educational Poundation, Toruń–Londyn 2016.
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2012)
  Artykuł informuje o pracach nad otwartą platformą czasopism przygotowywaną w Wydawnictwie Naukowym UMK.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2013)
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika stworzył pierwszą tego typu w Polsce cyfrową platformę czasopism naukowych. Do 2015 r. znajdą się na niej publikowane obecnie w tradycyjnej formie tytuły, przy jednoczesnym zachowaniu wersji ...
 • Lutomierski, Marcin (AlmaMer Szkoła Wyższa, 2012)
  Przedmiotem artykułu są opublikowane na łamach londyńskich „Wiadomości” wiersze o tematyce rodzinnych stron. Temat kraju lat dzieciństwa i młodości stanowi bogaty zespół obrazów, motywów, ujęć i wariantów dialogujących ...
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2020)
  Recenzja: Janusz Małłek, "Zanik ludu mazurskiego", Oficyna Wydawnicza Retman, Archiwum Państwowe w Olsztynie, Dąbrówno 2020.
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2017)
  Recenzja: "Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza. Studia i szkice", red. Alicja Jakubowska-Ożóg, Jan Wolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2017.
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Berndardinum, 2012)
  "Przez chwilę" jest siedemnastą publikacją książkową Jana P. Grabowskiego, który ma w swoim dorobku przede wszystkim książki poetyckie. Wiersze gdańskiego poety zamieszczane są w czasopismach, antologiach i almanachach, ...
 • Lutomierski, Marcin (Stowarzyszenie Animatorów Nauki, Kultury i Sztuki "Dziedzictwo", 2014-06-30)
  Recenzja wystawy fotografii i obrazów Wioletty i Adama Pilorzów pt. "Żurawie o poranku".
 • Lutomierski, Marcin (Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2021)
  Rozmowa z córką Marty Reszczyńskiej-Stypińskiej (ur. 1905 w Warszawie, zm. 1995 w Bournemouth) – poetki, pisarki i dramatopisarki – na temat życia i twórczości jej matki.
 • Lutomierski, Marcin (Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2020)
  Recenzja: Marta Reszczyńska-Stypińska, Wiersze, cz. I-IV, Wydawnictwo Marpress Gdańsk 2019-2020.
 • Lutomierski, Marcin (Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2017)
  Janusz Guttner, "Słowem sfotografowane", Warszawa, Sowa, 2013.
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2018-09)
  Recenzja: Agnieszka Kania, "Lekcja (nie)obecności. Dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej", Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2017, seria Edukacja Nauczycielska Polonisty.
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2015)
  Recenzja: Elżbieta Jamróz-Stolarska, "Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989. Produkcja wydawnicza i ukształtowanie edytorskie", Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2014.
 • Lutomierski, Marcin (Polska Akademia Umiejętności, 2016)
  Artykuł w syntetycznej formie przedstawia genezę, zasady działania, najcenniejsze inicjatywy oraz inne aktywności Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Na przestrzeni lat, niezależnie od okoliczności historyczno-politycznych, ...
 • Lutomierski, Marcin (Archiwum Państwowe w Płocku, 2016)
  Recenzja: Gabriela Nowak, "Żydzi płoccy. Album pamięci", Muzeum Mazowieckie w Płocku, Archiwum Państwowe w Płocku, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Płock 2015, s. 300.
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2016)
  Recenzja: Arkadiusz Morawiec, "Zofia Romanowiczowa. Pisarka nie tylko emigracyjna", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007)
  Artykuł dotyczy refleksji aksjologicznej w ostatnim tomie opowiadań Jana Józefa Szczepańskiego wydanym za życia autora. Zbiór pt. "Rozłogi" przedstawia bohaterów na drodze trudnych wyborów moralnych. Opowiadania zawierają ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006)
  Recenzja: "Polska krytyka literacka w XIX wieku, red. Mirosław Strzyżewski, Toruń 2005, Centrum Edukacji Europejskiej, ss. 357.
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2016)
  Pierre-Marc de Biasi, "Genetyka tekstów", przekład Filip Kwiatek, Maria Prussak, Instytut Badań Literackich – Wydawnictwo, Warszawa 2015, seria Filologia XXI.
 • Lutomierski, Marcin (Stowarzyszenie Animatorów Nauki, Kultury i Sztuki „Dziedzictwo”, 2014)
  Recenzja wystawy "Żurawie o poranku" (Płock 2013 r.). Państwo Pilorzowie są artystami o uznanym dorobku twórczym, a jego swoistą wizytówką jest właśnie omawiana tu ekspozycja, którą zrealizowano w ramach projektu „Ziemia ...

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations