Home

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wiśniewski, Piotr Szymon
dc.date.accessioned 2019-02-06T14:59:11Z
dc.date.available 2019-02-06T14:59:11Z
dc.date.issued 2018-07-06
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, No. 2, Vol. 45, pp. 127-135
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2018.026
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5666
dc.description.abstract Celem publikacji jest wskazanie rosnącego znaczenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ang. Information Security Management Systems, ISMS) w kontekście rozwijającego się i szybko ewoluującego czarnego rynku. Stosowanie istniejących rozwiązań w postaci standardów takich jak ISO 27000 jest niewystarczające bez szerszego zrozumienia sposobu funkcjonowania przestępców. Ponadto rozwój cyberprzestępczości doprowadził do ryzyka strat w kapitale relacyjnym i społecznym, które nabierają coraz większego znaczenia dla konkurencyjności organizacji w gospodarce opartej na wiedzy.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject ISMS
dc.subject bezpieczeństwo
dc.subject cybercrime
dc.subject kapitał intelektualny
dc.title SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations