Home

Właściwości przestrzeni rosyjskiej ludowej bajki zwierzęcej, [w:] Za miedzę, za morze, w zaświaty. Kulturowe wymiary podróżowania, red. nauk. W. Olszewski, V. Wróblewska, Wrocław 2012, s. 297-303.

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pliki:

Należy do następujących kolekcji