Home

Polskie biblioteki cyfrowe i repozytoria - problemy związane z ich tworzeniem, obsługą i wykorzystaniem

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bednarek-Michalska, Bożena
dc.date.accessioned 2018-02-13T12:46:00Z
dc.date.available 2018-02-13T12:46:00Z
dc.date.issued 2017-11-30
dc.identifier.citation Przegląd Biblioteczny. Numer specjalny 2017. s. 46-69
dc.identifier.issn 0033-202X
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4941
dc.description Ten artykuł został przetłumaczony i wydany tylko w jęz. angielskim. Wersja polska jest w zasadzie preprintem
dc.description.abstract Autorka, która była aktywnym uczestnikiem wielu przedsięwzięć podejmowanych w celu zbudowania w Polsce sieci bibliotek cyfrowych i repozytoriów naukowych, stara się przypomnieć niektóre fakty i opinie nie tylko w historycznym ujęciu, ale i obrazując to, co osiągnięto do dziś w tym zakresie. Opisuje wiele problemów i dylematów, przed którymi stały i stoją nadal środowiska przede wszystkim bibliotekarzy, ale także informatyków, naukowców, muzealników czy archiwistów. Nie przytacza wszystkich ważnych faz rozwojowych, statystyk, ale stara się opisać te, które uważa, za ważne, a po inne odsyła do literatury, która tę wiedzę może wydajnie rozszerzyć.
dc.description.abstract Thesis/purpose of the article – The author, an active participant of many projects aimed at building a network of digital libraries and research repositories in Poland, recalls certain facts and opinions not only from a historical perspective, but also as an attempt to provide a picture of what has been achieved in this area to date. Methodology – The article discusses numerous problems and dilemmas faced not only by librarians, but also by IT specialists, researchers, museum workers and documentalists. Results/conclusions – Not all relevant developmental stages or statistics have been mentioned, but we have tried to outline those considered important, while others are quoted as references to the literature for further information.
dc.language.iso pol
dc.publisher Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
dc.rights Attribution 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject biblioteki cyfrowe
dc.subject repozytoria naukowe
dc.subject digitalizacja
dc.subject prawo autorskie w bibliotekach
dc.subject technologie biblioteczne
dc.title Polskie biblioteki cyfrowe i repozytoria - problemy związane z ich tworzeniem, obsługą i wykorzystaniem
dc.title.alternative Polish digital libraries and repositories. Origins, operations and usage.
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations