Home

Biblioteka Uniwersytecka / University Library

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Biblioteka Uniwersytecka / University Library

Ostatnio zamieszczone

 • Piotrowski, Dominik Mirosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2018-10-23)
  W dniach 16-17 listopada 2017 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się IV Konferencja Konsorcjum Naukowego „DARIAH-PL”, której temat przewodni brzmiał „Humanistyka cyfrowa a instytucje ...
 • Dwornik, Agnieszka (Stowarzyszenie EBIB, 2018-04)
  Celem artykułu jest przegląd wybranych aspektów współczesnej dystrybucji metadanych bibliograficznych. Dane mogą powstawać lokalnie jako original cataloguing lub być wytwarzane w podmiotach zewnętrznych oraz pozyskiwane ...
 • Bednarek-Michalska, Bożena (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017-11-30)
  Autorka, która była aktywnym uczestnikiem wielu przedsięwzięć podejmowanych w celu zbudowania w Polsce sieci bibliotek cyfrowych i repozytoriów naukowych, stara się przypomnieć niektóre fakty i opinie nie tylko w historycznym ...
 • Bednarek-Michalska, Bożena (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017-11-30)
  Thesis/purpose of the article – The author, an active participant of many projects aimed at building a network of digital libraries and research repositories in Poland, recalls certain facts and opinions not only from a ...
 • Bednarek-Michalska, Bożena (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2016-11-30)
  W artykule wyjaśniono czym są dane badawcze (datasets, primary research data) i ich repozytoria, kiedy zaczęły powstawać i dlaczego, jaka jest ich rola w odniesieniu do bieżących badań. Przedstawiono ich światowe listy ...