Home

Biblioteka Uniwersytecka / University Library

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Biblioteka Uniwersytecka / University Library

Ostatnio zamieszczone

 • Dwornik, Agnieszka (Stowarzyszenie EBIB, 2018-04)
  Celem artykułu jest przegląd wybranych aspektów współczesnej dystrybucji metadanych bibliograficznych. Dane mogą powstawać lokalnie jako original cataloguing lub być wytwarzane w podmiotach zewnętrznych oraz pozyskiwane ...
 • Wiśniewska, Marzenna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008)
  Artykuł poświęcony trzem inscenizacjom baśni "Mała Syrenka" H. Ch. Andersena w polskich teatrach lalkowych na przełomie XX/XXI w..
 • Nieznany autor (Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, 2017)
  Opis wydarzeń zrealizowanych podczas projektu "Archiwum Dormana. Inspiracje, praktyki, refleksje" w dniach 24-26 listopada 2017 r. w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.
 • Bednarek-Michalska, Bożena (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017-11-30)
  Autorka, która była aktywnym uczestnikiem wielu przedsięwzięć podejmowanych w celu zbudowania w Polsce sieci bibliotek cyfrowych i repozytoriów naukowych, stara się przypomnieć niektóre fakty i opinie nie tylko w historycznym ...
 • Bednarek-Michalska, Bożena (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017-11-30)
  Thesis/purpose of the article – The author, an active participant of many projects aimed at building a network of digital libraries and research repositories in Poland, recalls certain facts and opinions not only from a ...