Home

Biblioteka Uniwersytecka / University Library

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Biblioteka Uniwersytecka / University Library

Ostatnio zamieszczone

 • Bednarek-Michalska, Bożena (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017-11-30)
  Autorka, która była aktywnym uczestnikiem wielu przedsięwzięć podejmowanych w celu zbudowania w Polsce sieci bibliotek cyfrowych i repozytoriów naukowych, stara się przypomnieć niektóre fakty i opinie nie tylko w historycznym ...
 • Bednarek-Michalska, Bożena (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017-11-30)
  Thesis/purpose of the article – The author, an active participant of many projects aimed at building a network of digital libraries and research repositories in Poland, recalls certain facts and opinions not only from a ...
 • Bednarek-Michalska, Bożena (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2016-11-30)
  W artykule wyjaśniono czym są dane badawcze (datasets, primary research data) i ich repozytoria, kiedy zaczęły powstawać i dlaczego, jaka jest ich rola w odniesieniu do bieżących badań. Przedstawiono ich światowe listy ...
 • Piotrowski, Dominik Mirosław; Marczak, Grzegorz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2018-02-12)
  Obecnie w celu efektywnego zarządzania informacją, biblioteki sięgają po systemy klasy Enterprise Content Management. Jednakże przejście na nieużyteczny bądź wadliwy system portalowy lub przyjęcie niepraktycznych koncepcji, ...
 • Wiśniewska, Marzenna (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia w Toruniu, 2016-12)
  Publikacja jest efektem projektu „Teatr równych szans”, który połączył osoby z niepełnosprawnościami, uczestniczące w działaniach Klubu Integracji Społecznej Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom ...