Home

O szyku składników grupy nominalnej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Gębka-Wolak, Małgorzata
dc.date.accessioned 2018-02-13T10:41:04Z
dc.date.available 2018-02-13T10:41:04Z
dc.date.issued 1997
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska vol. 48, p. 3-34.
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4934
dc.description.abstract W artykule przedstawiono szkic wybranych problemów dotyczących badań nad szykiem składników grupy nominalnej. Po przedstawieniu w p. 1. typów badań nad szykiem w p. 2. precyzowane jest pojęcie i zakres grup nominalnych objętych analizą, a w p. 3. krótko omówiono, na czym polega badanie szyku składników grup nominalnych. Z kolei punkt 4. poświęcony jest czynnikom mającym wpływ na uporządkowanie linearne w grupach nominalnych. Punkt 5. zawiera szczegółową prezentację wybranych zagadnień badawczych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject współczesny język polski
dc.subject składnia
dc.subject szyk
dc.subject grupa nominalna
dc.subject contemporary Polish
dc.subject nominal phrase
dc.subject word order
dc.title O szyku składników grupy nominalnej
dc.type info:eu-repo/semantics/preprint


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations