Home

Языковая ситуация и культурное самосознание детей и молодёжи из Польского культурного центра им. К. Макушинского в Стрые

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Głuszkowski, Michał
dc.date.accessioned 2013-03-22T10:04:23Z
dc.date.available 2013-03-22T10:04:23Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Крымско-польский сборник научных работ T. 5, pod red. A. K. Gadomskiego, 2007, Symferopol: Universum, s. 205-212
dc.identifier.isbn 978-966-8048-35-7
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/445
dc.description.abstract Статья рассказывает о результатах работы летней школы польского языка и культуры, во время занятий в которой был собран языковой и социолингвистический материал для изучения языковой ситуации и культурного самосознания детей и молодёжи из местной польской общины. Изучаемая группа была двуязычной, но её члены проявляли более высокую компетенцию в области украинского языка. В польской речи можно заметить украинские влияния. Информанты украинскую культуру знают лучше, чем польскую, но отдают себе отчёт в своих смешанных корнях
dc.description.abstract W sierpniu 2007 roku w Polskim Centrum Kulturalnym w Stryju odbywały się zajęcia „Letniej szkoły języka polskiego i kultury”, podczas których został zebrany materiał językowy i socjolingwistyczny, pozwalający na zbadanie sytuacji językowej i tożsamości kulturowej dzieci i młodzieży z miejscowej polskiej wspólnoty. Badana grupa jest dwujęzyczna, lecz przejawia wyższą kompetencję w zakresie języka ukraińskiego. Ich polszczyzna zawiera wyraźne wpływy ukraińskie. Badani lepiej znają kulturę ukraińską, niż polską, ale zdają sobie sprawę z własnych mieszanych korzeni. W zależności od zaangażowania w działalność polskiej wspólnoty, niektórzy młodzi przedstawiciele mniejszości przejawiają porównywalną kompetencję w obu językach i kulturach. Tożsamość kulturowa i językowa dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego uzależniona jest od różnorodnych czynników społecznych
dc.description.abstract „Summer school of Polish language and culture”, held in August 2007 in Striy, Ukraine, gave an opportunity to collect language and sociolinguistic material in order to describe language situation and cultural identity of youth and children of local Polish community. The investigated group was bilingual, but its members had shown higher competence in Ukrainian language. Their Polish is remarkably in1uenced with Ukrainian language. Dependent on engagement in Polish community’s activity, some representatives of the minority show almost equal competence in both languages and cultures. The cultural and language identity of children and youth of Polish origin depends on various social factors.
dc.language.iso rus
dc.publisher Universum
dc.relation.ispartofseries Крымско-польский сборник научных работ;5
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject edukacja
dc.subject polska mniejszość
dc.subject Ukraina
dc.subject Stryj
dc.subject tożsamość
dc.subject dwujęzyczność
dc.subject interferencja
dc.subject tożsamość mieszana
dc.subject Polish minority
dc.subject Striy
dc.subject Ukraine
dc.subject education
dc.subject identity
dc.subject mixed identity
dc.subject biligualism
dc.subject interference
dc.title Языковая ситуация и культурное самосознание детей и молодёжи из Польского культурного центра им. К. Макушинского в Стрые
dc.title.alternative Sytuacja językowa i świadomość kulturowa dzieci i młodzieży z Polskiego Centrum Kulturalnego im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju
dc.title.alternative Language situation and cultural identity of youth and children from the Kornel Makuszyński Polish Cultural Centre of Striy
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations