Home

Obraz własny mieszkańców Wierszyny – polskiej wsi na Syberii na tle historii ich miejscowości. Na podstawie tekstów pisanych oraz ustnych relacji wierszynian

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Ta pozycja jest udostępniona na licencji Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland