Home

Mistakes in phonemic transcriptions made by Polish EFL Teacher Training College students

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Trzeciakowska, Julia
dc.date.accessioned 2017-03-01T09:30:34Z
dc.date.available 2017-03-01T09:30:34Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Currents: a journal of Young English Philology Thought and Review vol.2, 2016, pp. 162-183
dc.identifier.issn 2449-8769
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4091
dc.description.abstract Phonemic transcriptions are invariably treated as a means to record and present pronunciation errors, rather than to analyse their types and sources. To date, little attention has been given to the relation between pronunciation and transcription skills. Hence, to the best knowledge of the author, there is no empirical data yet available or accessible about errors committed exclusively in phonemic scripts of Polish EFL students and their comparison with typical faulty pronunciations. In this paper, the results of an empirical study which examined types and sources of deviations in broad transcriptions are reported. The data were collected by means of a phonemic test at the segmental level. It was expected that most mispronunciations result from errors on the level of competence that reveal themselves in both performance and transcription. The findings show that most common mispronunciations of Polish EFL speakers, which are described in the literature on the subject, are distinctly reflected in their erroneous scripts. Thus, it can be argued that currently both error types should not be considered as separable issues. Consequently, it is suggested that from now on simplified transcription and pronunciation practice should be interwoven with a view to fostering accurate pronunciation skills prior to post-secondary levels of education.
dc.description.abstract Transkrypcje fonemiczne są niezmiennie używane, jako narzędzie do zapisu i prezentacji błędów wymowy, nie zaś do analizy ich rodzajów czy pochodzenia. Dlatego też, o ile mi wiadomo, nie istnieją, bądź nie są dostępne dane empiryczne dotyczące wyłącznie błędów popełnianych w transkrypcjach fonemicznych przez polskich studentów języka angielskiego, jako języka obcego, a także ich porównania z typowymi błędami wymowy. Poniższy artykuł prezentuje wyniki badania empirycznego, w którym przeanalizowano rodzaje, jak również pochodzenie błędów w transkrypcjach fonemicznych. Materiał badawczy został zebrany za pomocą testu transkrypcji fonemicznej. W swoim badaniu przyjęłam wstępne założenie, iż błędy wymowy są błędami na poziomie kompetencji, które przejawiają się zarówno w wymowie, jak i błędach transkrypcji. Otrzymane rezultaty ukazują odzwierciedlenie często opisywanych w literaturze fonetycznej błędów wymowy w błędach transkrypcji. Z tego względu zakłada się, iż nie powinny być one postrzegane jako osobne zjawiska. W rezultacie sugeruję, iż uproszczone ćwiczenie transkrypcji powinno być połączone z ćwiczeniem wymowy, celem wsparcia rozwoju poprawnej wymowy przed rozpoczęciem kształcenia na poziomie pomaturalnym.
dc.language.iso eng
dc.publisher Doktoranckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject phonemic transcription
dc.subject pronunciation errors
dc.subject transcription errors
dc.subject pronunciation teaching
dc.subject Polish EFL students
dc.subject Polish EFL learners
dc.title Mistakes in phonemic transcriptions made by Polish EFL Teacher Training College students
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations