Home

Zmiany pokrycia terenu obszaru Tucholskiego Parku Krajobrazowego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kunz, Mieczysław
dc.date.accessioned 2016-11-03T07:45:04Z
dc.date.available 2016-11-03T07:45:04Z
dc.date.issued 2016-11-03
dc.identifier.isbn 978-83-62826-72-8
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3884
dc.description.abstract Celem pracy była ocena zmian pokrycia/użytkowania terenu Tucholskiego Parku Krajobrazowego wykonana na podstawie wieloczasowych materiałów kartograficznych i tematycznych z lat 1880–2015 opracowanych w skali 1:100 000. W ciągu minionych ponad 130 lat analizy stwierdzono występowanie trzech okresów wyraźnych zmian struktury krajobrazu. Zmiany te dotyczyły głównie powierzchni leśnych oraz gruntów ornych. Obecnie, udział lasów w Tucholskim Parku Krajobrazowym wynosi około 86% i nie zmienia się od ponad 30 lat. Dodatkowo zaprezentowano wybrane historyczne źródła danych kartograficznych obszaru parku, które mogą być pomocne w studiach krajobrazowych i kulturowych.
dc.description.abstract The main aim of this paper was to describe land use/cover changes in the Tuchola Landscape Park on the basis of multitemporal cartographic and thematic data from 1880–2015 made in the scale of 1:100 000. There are three periods of landscape changes which have been defined for above 130 years of analysis. These changes consider mainly forest areas and arable lands. At present the share of forests in Tuchola Landscape Park is 86% and the situation has not been changing for over 30 years. Additionally, chosen historical cartographic data sources of the park area are presented. They can be applied in various landscape and cultural studies
dc.description.sponsorship Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Województwo Kujawsko-Pomorskie
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries Stan poznania środowiska przyrodniczego Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie;State of knowledge of the natural environment of Tuchola Landscape Park and Tuchola Forest Biosphere Reserve
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject pokrycie/użytkowanie terenu
dc.subject analiza zmian
dc.subject mapy historyczne
dc.subject mapy topograficzne
dc.subject Tucholski Park Krajobrazowy
dc.title Zmiany pokrycia terenu obszaru Tucholskiego Parku Krajobrazowego
dc.title.alternative Land-use/cover changes of Tuchola Landscape Park
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations