Home

Książki, rozdziały (WNZ)

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Książki, rozdziały (WNZ)

 

Ostatnio zamieszczone

 • Środa-Murawska, Stefania; Grzelak-Kostulska, Elżbieta; Biegańska, Jadwiga; Chodkowska-Miszczuk, Justyna; Rogatka, Krzysztof; Dąbrowski, Leszek (Gmina Miasta Toruń, 2017)
  Leksykon jest autorską próbą zestawienia i opisania haseł, które najbardziej trafnie korespondują z pojęciem nowoczesnego miasta. Lista terminów włączonych do opracowania wyłoniła się w toku długich dyskusji, i choć nie ...
 • Świtoniak, Marcin; Charzyński, Przemysław (2018)
  This is the second book in the series of Soil Sequence Atlases. The first volume was published in 2014. Main pedogeographic features are presented in the form of sequences to give a comprehensive picture of soils – their ...
 • Świtoniak, Marcin; Kabała, Cezary; Karklins, Aldis; Charzyński, Przemysław; Hulisz, Piotr; Mendyk, Łukasz; Michalski, Adam; Novak, Tibor Jozsef; Penizek, Vit; Reintnam, Endla; Repe, Blaz; Saksa, Martin; Vaisvalavicius, Rimantas; Waroszewski, Jarosław (2018-05-18)
  Soil investigation may be carried out on various levels of knowledge, research capacity and proficiency. Scientists commonly apply advanced methodology for soil resources inventory, including the professional terminology ...
 • Charzyński, Przemysław; Podgórski, Zbigniew; Zaklikiewicz, Anna (Akademia Pedagogiczna w Krakowie, GEOINFO Krakowski Zespół Ekspertów, 2004)
  Praca prezentuje klasyfikację metod kształcenia S. Piskorza z uzupełnieniami autorów artykułu dotyczącymi metod aktywizujących.
 • Podhorecka, Marta; Cytarska, Magdalena; Gębka, Dominika; Perkowski, Radosław; Androsiuk-Perkowska, Joanna; Jaroch, Alina; Siedlecka-Główczewska, Emilia; Sokołowski, Remigiusz; Zukow, Walery; Kędziora-Kornatowska, Kornelia (2017)
  Introduction: Research shows that over the half of people in the age of more than fifty have got problems with lowered quality of sleep. The cause of lowered quality of sleep is i.a. waking up early, lengthened sleep ...