Home

Wydział Nauk o Ziemi / Faculty of Earth Sciences

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Nauk o Ziemi / Faculty of Earth Sciences

Ostatnio zamieszczone

 • Środa-Murawska, Stefania; Grzelak-Kostulska, Elżbieta; Biegańska, Jadwiga; Chodkowska-Miszczuk, Justyna; Rogatka, Krzysztof; Dąbrowski, Leszek (Gmina Miasta Toruń, 2017)
  Leksykon jest autorską próbą zestawienia i opisania haseł, które najbardziej trafnie korespondują z pojęciem nowoczesnego miasta. Lista terminów włączonych do opracowania wyłoniła się w toku długich dyskusji, i choć nie ...
 • Świtoniak, Marcin; Augustyniak, Dawid; Charzyński, Przemysław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018)
  The aim of this paper is to assess the quality and correctness of information on Polish soils available on selected websites. Particular attention was paid to educational portals, which became the subject of evaluation of ...
 • Świtoniak, Marcin; Charzyński, Przemysław (2018)
  This is the second book in the series of Soil Sequence Atlases. The first volume was published in 2014. Main pedogeographic features are presented in the form of sequences to give a comprehensive picture of soils – their ...
 • Zukow, Walery; Kozyrev, Andrey; Gozhenko, Anatoliy (2017-11-30)
  The question of the promise of application of molecular genetic technologies in rowing sports is considered. The main directions that can be used for sports orienteering and selection, and after their completion, are ...
 • Świtoniak, Marcin; Kabała, Cezary; Karklins, Aldis; Charzyński, Przemysław; Hulisz, Piotr; Mendyk, Łukasz; Michalski, Adam; Novak, Tibor Jozsef; Penizek, Vit; Reintnam, Endla; Repe, Blaz; Saksa, Martin; Vaisvalavicius, Rimantas; Waroszewski, Jarosław (2018-05-18)
  Soil investigation may be carried out on various levels of knowledge, research capacity and proficiency. Scientists commonly apply advanced methodology for soil resources inventory, including the professional terminology ...