Home

Akademicka Platforma Czasopism jako nowoczesne forum wymiany myśli naukowej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kopcewicz, Grzegorz
dc.date.accessioned 2016-11-02T12:06:09Z
dc.date.available 2016-11-02T12:06:09Z
dc.date.issued 2016-08-25
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 1, Vol. 43, pp. 103-114
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2016.007
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3881
dc.description.abstract In the era of handling media and information channels to the Internet it is natural to desire the editors of scientific journals to take advantage of this road to reach readers. The functioning of the Internet content management systems is an alternative to traditional publishing, providing not only communication but also instant global reach. The purpose of this article is to present the advantages and disadvantages of the use of the Internet platform in the work of the editors of scientific journals using OJS system on the example of Academic Journals Platform UMK apcz.pl. The author applied the method of case studies and in-depth interview with editors of magazines published on apcz.pl.
dc.description.abstract W dobie przenoszenia mediów i kanałów informacyjnych do Internetu naturalną czynnością wydaje się dążenie redakcji czasopism naukowych do skorzystania z tej drogi dotarcia do czytelników. Funkcjonowanie internetowych systemów zarządzania treścią stanowi alternatywę dla wydawnictw tradycyjnych, zapewniając nie tylko błyskawiczny przekaz, ale również globalny zasięg. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zalet i wad stosowania platformy internetowej w pracy redakcji czasopism naukowych używających system OJS na przykładzie Akademickiej Platformy Czasopism apcz.pl. Autor zastosował metodę case study oraz sondaż metodą ankiety internetowej wśród redaktorów czasopism zdeponowanych na apcz.pl.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject cluster
dc.subject network connections
dc.subject competitive advantage
dc.subject platforma czasopism naukowych
dc.subject cytowalność
dc.subject akademicka platforma czasopism
dc.subject apcz.pl
dc.title Akademicka Platforma Czasopism jako nowoczesne forum wymiany myśli naukowej
dc.title.alternative Academic Platform Magazines UMK as a modern forum for the exchange of scientific ideas
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations