Home

Piśmiennictwo Tatarów – muzułmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego: fakty i mity (wybrane zagadnienia)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Łapicz, Czesław
dc.date.accessioned 2016-10-28T07:37:43Z
dc.date.available 2016-10-28T07:37:43Z
dc.date.issued 2016-06-30
dc.identifier.citation Litteraria Copernicana, No. 2(18)/, pp. 25-37
dc.identifier.issn 1899-315X
dc.identifier.other doi:10.12775/LC.2016.016
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3847
dc.description.abstract Artykuł jest poświęcony charakterystyce kitabistyki jako subdyscypliny filologicznej z uwzględnieniem szczególnej roli i rangi historyczno-kulturowej i religijnej rękopiśmiennych tekstów Tatarów – muzułmanów litewsko-polskich. Tę problematykę autor osadza w kontekście faktów i mitów związanych z opisem tatarsko-muzułmańskich rękopisów, obecnych w dyskursie naukowym i badaniach tak slawistów i orientalistów, jak kulturo- i religioznawców, historyków kultury i islamologów. Niepełna, nieprecyzyjna, ogólnikowa, a nawet częściowo fałszywa wiedza o historii, religii, piśmiennictwie i kulturze Tatarów WKL nader często ujawnia się nawet w literaturze specjalistycznej.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject kitabistyka
dc.subject rękopisy tatarskie
dc.subject Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego
dc.subject fakty i mity
dc.title Piśmiennictwo Tatarów – muzułmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego: fakty i mity (wybrane zagadnienia)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations