Home

Temperatura powietrza w Toruniu w okresie 1760-1764

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pospieszyńska, Aleksandra
dc.contributor.author Przybylak, Rajmund
dc.date.accessioned 2016-09-21T11:57:53Z
dc.date.available 2016-09-21T11:57:53Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Klimat Polski na tle klimatu Europy. Warunki termiczne i opadowe
dc.identifier.isbn 978-83-62662-18-0
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3731
dc.description.abstract W Toruniu w latach 1760-1767 były prowadzone pomiary i obserwacje meteorologiczne. Ocena jakości zgromadzonych danych instrumentalnych oraz występujące w nich braki pozwoliły jedynie na klimatologiczne opracowanie temperatury powietrza dla okresu 1760-1764. Seria pomiarowa obejmuje dane z termometru florentyńskiego (Magnum Thermometrum Academiae Florentinae) ze skalą 200-stopniową. Wyniki zostały przedstawione w stopniach skali florentyńskiej oraz w wartościach zindeksowanych. Średnia roczna temperatura powietrza w analizowanym pięcioleciu wyniosła -5,4 stopnia skali florentyńskiej (dalej deg.). Temperatura średnia najchłodniejszego miesiąca (stycznia) wyniosła -34,3 deg., a najcieplejszego (lipca) – 23,1 deg. W przebiegu rocznym tylko w lecie średnie temperatury sezonowe były dodatnie. Wiosna była nieznacznie chłodniejsza od jesieni (średnie ich temperatury wyniosły odpowiednio: -7,4 i -4,3 deg.). Na podstawie anomalii średnich rocznych wartości temperatury powietrza można wskazać stopniowy wzrost temperatury w rozpatrywanym pięcioleciu (o około 5,6 deg.). W ciągu roku przeważały temperatury poniżej 0 deg. – około 55% przypadków. Zimą temperatura nie wzrastała powyżej -20 deg. Latem, z kolei, dominowała (około 60% przypadków) temperatura powyżej 20 deg. Indeksy wskazują, że w analizowanym okresie nie wystąpiły wartości temperatury powyżej i poniżej 2,5 σ od jej średniej wieloletniej. O średniej temperaturze rocznej w Toruniu w latach 1760-1764 decydowały w największym stopniu lato i jesień.
dc.language.iso pol
dc.publisher Bogucki Wydawnictwo Naukowe
dc.relation.ispartofseries Studia i Prace z Geografii i Geologii;15
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Polska
dc.subject Toruń
dc.subject temperatura powietrza
dc.subject dane pośrednie
dc.subject klimatologia historyczna
dc.title Temperatura powietrza w Toruniu w okresie 1760-1764
dc.title.alternative Air temperature in Toruń (Poland) in the period 1760-1764
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations