Home

Edytorstwo dzieł literackich w „polskim Londynie” (1940–1990). Zagadnienia i postulaty badawcze

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lutomierski, Marcin
dc.date.accessioned 2016-06-23T08:46:11Z
dc.date.available 2016-06-23T08:46:11Z
dc.date.issued 2016-06-01
dc.identifier.citation Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie vol. 2, 2015, pp. 79-86.
dc.identifier.issn 2391-7903
dc.identifier.other doi:10.12775/SE.2015.021
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3691
dc.description.abstract London was a political, social and cultural centre of Polish emigration where existed some publishing houses releasing books and numerous magazines addressed to Polish people living on foreign lands. So-called Polish London proved to be one of the most significant editorial centres of emigration. In that environment the editing of literary works, understood broadly as poetic, dramatic and prose writing – not only atistic but also journalistic works and memoirs – occupied an important place. The editing of literary works in “Polish London” is still a neglected area in academic and popularizing reflection. It requires extensive and many-sided philological, bibliological and historical studies. Moreover, it should be noted that the word, especially literary and written, constituted a significant value for Polish emigrants. The article proves that there exists not only the need to conduct extensive collaborative studies on the editing of literary works in “Polish London” but also to popularize their results – predominantly in the form of new editions, bibliographical studies, papers and exhibitions related to the contemporary literary book.
dc.description.abstract Londyn stanowił centrum polityczne, społeczne i kulturalne polskiego uchodźstwa, a potem emigracji. Istniały tu oficyny wydawnicze publikujące książki, jak również ukazywały się liczne czasopisma, adresowane głównie do Polaków na obczyźnie. Tak zwany polski Londyn był jednym z najważniejszych ośrodków edytorskich wychodźstwa. W tym środowisku istotne miejsce zajmowało edytorstwo dzieł literackich, rozumianych szeroko – jako poezja, dramat i proza nie tylko artystyczna, lecz także publicystyka i literatura wspomnieniowa. Edytorstwo dzieł literackich w „polskim Londynie” jest obszarem słabo rozpoznanym w refleksji naukowej i popularyzatorskiej. Wymaga szerokich i wieloaspektowych badań filologicznych, bibliologicznych oraz historycznych. Należy bowiem pamiętać, że słowo, zwłaszcza literackie i pisane, stanowiło dla polskich uchodźców i emigrantów istotną wartość.  Artykuł dowodzi, że istnieje potrzeba nie tylko prowadzenia szerokich badań zespołowych nad edytorstwem dzieł literackich w „polskim Londynie”, lecz także popularyzacji ich wyników – przede wszystkim w postaci nowych edycji, bibliografii opracowań, referatów i wystaw dotyczących ówczesnej książki literackiej.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Polish emigration
dc.subject London
dc.subject “Polish London”
dc.subject the editing of literary works
dc.subject Polish emigrants
dc.subject bibliographical studies
dc.subject literary book
dc.subject emigracja
dc.subject „polski Londyn”
dc.subject badania
dc.subject literatura emigracyjna
dc.title Edytorstwo dzieł literackich w „polskim Londynie” (1940–1990). Zagadnienia i postulaty badawcze
dc.title.alternative The editing of literary works in “Polish London” (1940–1990). Research questions and demands
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations