Home

Turystyka medyczna jako produkt eksportowy polskiej gospodarki

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lubowiecki-Vikuk, Adrian Przemysław
dc.date.accessioned 2013-02-19T07:36:45Z
dc.date.available 2013-02-19T07:36:45Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, 2011, pp. 125-135.
dc.identifier.issn 1896-382X
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/363
dc.description.abstract Zamierzeniem autora niniejszego artykułu jest zaprezentowanie potencjału, w postaci rozwoju nowego produktu turystycznego, jakim jest turystyka medyczna. Turystyka medyczna rozumiana jest jako świadoma działalność człowieka, w której podróżny (turysta medyczny) ma na celu uzyskanie szeroko pojmowanej opieki zdrowotnej – zarówno we własnym kraju jak i zagranicą – polegającej przede wszystkim na zachowaniu (pozyskaniu) lepszego stanu zdrowia, lub/i estetycznego wyglądu własnego ciała, połączonego z wypoczynkiem, regeneracją sił fizycznych i psychicznych, zwiedzaniem atrakcji i walorów turystycznych oraz rozrywką. W pierwszej części, przedstawiono wyniki analizy macierzy BCG i określono – w kontekście uwarunkowań rozwoju tej formy turystyki – konkretne rynki zagranicznych turystów medycznych, będących potencjalnymi konsumentami usług turystyczno-medycznych na polskim rynku. Następnie zaprezentowano wybrane instrumenty i środki promocji, służące dalszej ekspansji na międzynarodowym rynku.
dc.description.abstract The author’s intention in the following paper is to demonstrate the potential of medical tourism, as in the form of developing a new tourism product. Medical tourism has been understood as a conscious activity, in which a traveller (a medical tourist) aims to receive health care services on a broader scale – both in his or her own country and abroad – directed mainly to preserve (or acquire) a better health condition, and/or aesthetic appearance of his or her own body, combined with relaxation, regeneration of physical and mental strength, sightseeing and entertainment. In the first part of the paper, the results of the BCG matrix analysis have been presented, and specific markets of foreign tourists have been defined, in the context of conditions for development of this form of tourism for potential users of medical tourism services on the Polish market. Subsequently, various instruments and means of promotion have been shown, aimed at further expansion in the international market.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
dc.relation.ispartofseries Ekonomiczne Problemy Usług nr 79;
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject turystyka
dc.subject turystyka medyczna
dc.subject macierz BCG
dc.subject promocja
dc.subject reklama
dc.subject produkt turystyczny
dc.subject produkt eksportowy
dc.title Turystyka medyczna jako produkt eksportowy polskiej gospodarki
dc.title.alternative MEDICAL TOURISM AS AN EXPORT PRODUCT IN POLISH ECONOMY
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations