Home

O jednostkach trójargumentowych z ciągiem czuć

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Cejmer, Agnieszka
dc.date.accessioned 2016-06-20T12:17:41Z
dc.date.available 2016-06-20T12:17:41Z
dc.date.issued 2015-07-24
dc.identifier.citation Linguistica Copernicana, Vol. 11, pp. 69-86
dc.identifier.issn 2391-7768
dc.identifier.other doi:10.12775/LinCop.2014.037
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3492
dc.description.abstract Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie semantycznej percepcyjnej jednostki języka z ciągiem czuć. Celem analizy jest ustalenie właściwego kształtu jednostki leksykalnej. Autor uzasadnia wyodrębnienie dwóch kształtów: [ktoś] czuje [coś] [czymś] i [ktoś] czuje [coś] [gdzieś], a następnie dowodzi semantycznej odpowiedniości tychże, jednocześnie wskazując na różnicę formy argumentu odnoszącego się do narządu zmysłu. Zwieńczeniem artykułu jest porównanie jednostek języka polskiego do ich odpowiedników w języku angielskim i francuskim. Rezultatem tego porównania jest wskazanie na podobny, trójargumentowy kształt jednostek obcojęzycznych, a także na alternatywne możliwości formalne realizacji argumentu odnoszącego się do narządu zmysłu.
dc.description.abstract The paper constitutes a semantic analysis of the unit of language containing the verb of perception czuć (feel) . The aim of the analysis is to establish the proper shape of the lexical unit. The author substantiates the recognition of two shapes: [ktoś] czuje [coś] [czymś] and [ktoś] czuje [coś] [gdzieś], and then she demonstrates the semantic adequacy of these two, while simultaneously, pointing to the difference in the form of the argument relating to the sensory organ. The remainder of this article consists in the comparison of Polish units with their English and French equivalents. As a result of this comparison, certain similarities between the Polish and foreign units are indicated: the similar three argument shape of the discussed units, as well as, possible alternative formal realizations of the argument relating to the sensory organ.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject czasowniki percepcyjne
dc.subject jednostki języka
dc.subject semantyka
dc.subject współczesny język polski
dc.subject verbs of perception
dc.subject units of language
dc.subject semantics
dc.subject contemporary Polish language
dc.title O jednostkach trójargumentowych z ciągiem czuć
dc.title.alternative On Three-argument Units with Sequence czuć [feel]
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations