Home

Pole semantyczne choroby w ''De civitate Dei'' Augustyna z Hippony

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lipiński, Dawid
dc.date.accessioned 2013-02-15T07:30:02Z
dc.date.available 2013-02-15T07:30:02Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Linguistica Copernicana vol. 2 (6), 2011, pp. 313-337
dc.identifier.issn 2080-1068
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/345
dc.description.abstract W tym artykule dokonuję analizy leksemów należących do pola semantycznego choroby w traktacie apologetycznym "De Civitate Dei" Augustyna z Hippony. Traktat ten został napisany w celu walki z religią pogańską oraz przedstawienia koncepcji dwóch państw: boskiego i ziemskiego. Aby osiągnąć ten cel, Augustyn najpierw buduje opozycję "my - chrześcijanie" i "oni - pogan". Wykorzystuje do tego słownictwo z sześciu różnych pól semantycznych: epistemicznego (veritas, errores, imperiti, falsi), ilościowego (unus, multi, turba), moralnego (humiles, superbi, eversio probitatis, impii, impietas), verba dicendi (Adversus Deum mururare), civitas (custos, rector, idonei cives, inimici) i choroby (morbus, medicus, medicina). W tym artykule krótko przedstawiono pięć pierwszych pól, a bardziej szczegółowo pole semantyczne choroby, które, podobnie jak pole civitas, zostało zastosowane przez biskupa Hippony w metaforycznym przedstawieniu religii pogańskiej.
dc.description.abstract In this paper I try to analyze the lexemes belonging to the semantic field of disease in the apologetic treatise "De Civitate Dei" of Augustine of Hippo. This treaty was written in order to deal with pagan religion and to present the concept of the two states: the divine and the earthly. To accomplish this aim, Augustine first builds the opposition "we - the Christians" and "they - the pagans", and employs vocabulary from six different semantic fields: epistemic (veritas, errores, imperiti, falsi), quantitative (unus, multi, turba), moral (humiles, superbi, eversio probitatis, impii, impietas), verba dicendi (adversus Deum mururare), civitas (custos, rector, idonei cives, inimici) and disease (morbus, medicus, medicina). In this article I briefly present the first five fields, and in more detail the semantic field of disease, which, like the field civitas, was applied by the Bishop of Hippo in a metaphorical presentation of the pagan religion.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject Augustyn z Hippony
dc.subject De civitate Dei
dc.subject pola semantyczne
dc.subject określenia choroby
dc.subject określenia leczenia
dc.subject język łaciński
dc.title Pole semantyczne choroby w ''De civitate Dei'' Augustyna z Hippony
dc.title.alternative The semantic field of disease in ''De civitate Dei'' of Augustine of Hippo
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations