Home

Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów małżeńskich i rodzinnych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Tykarski, Sławomir
dc.date.accessioned 2016-06-14T13:02:41Z
dc.date.available 2016-06-14T13:02:41Z
dc.date.issued 2016-01-28
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 2, Vol. 30, pp. 151-170
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2015.026
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3362
dc.description.abstract Konflikt jest zjawiskiem, które występuje w każdej grupie społecznej. Nie omija on również małżeństwa i rodziny. W życiu małżeńsko-rodzinnym jest on o tyle istotny, że ze względu na silne relacje emocjonalne może być przyczyną powstawania zranień, zniszczenia więzi uczuciowych oraz zaburzeń komunikacji wewnątrzrodzinnej między osobami. Skuteczną pomocą w rozwiązywaniu konfliktów powstających między małżonkami bądź członkami rodziny mogą być negocjacje. Niniejszy artykuł dzieli się na dwie części. Pierwsza przybliża naturę konfliktu, jego cele i strategie reagowania w sytuacji konfliktowej. Druga zaś opisuje, czym są negocjacje, z jakich etapów się składają, w jaki sposób je przeprowadzić i na co zwrócić uwagę podczas ich trwania. Ze względu na ścisłe powiązanie negocjacji z umiejętnością prowadzenia rozmów przybliżone zostały także zasady poprawnej komunikacji interpersonalnej.
dc.description.abstract Conflict is a phenomenon, which occurs in every social group. It also does not avoid marriage and family. In life, marriage and family it is all the more significant because due to the strong emotional relationships might be the reason of struggles and destructions of emotional ties and intrafamilial communication disorders among persons. Effective method to resolve conflicts arising between family members can be negotiations. The article is divided into two parts. The first part brings the nature of the conflict, its objectives and strategies to respond in the conflict situation. The second one describes what the negotiation is, from which parts it is composed. Due to the close linkages with the ability to conduct interviews, are also approximate the principles of better interpersonal communication.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject małżeństwo
dc.subject rodzina
dc.subject konflikt
dc.subject negocjacje
dc.subject komunikacja
dc.subject porozumienie
dc.subject marriage
dc.subject family
dc.subject conflict
dc.subject negotiation
dc.subject communication
dc.subject agreement
dc.title Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów małżeńskich i rodzinnych
dc.title.alternative Negotiations as a strategy to respond in the marriage and family conflict situation
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations