Home

Polska Antygona

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bibik, Barbara
dc.date.accessioned 2016-06-14T12:37:01Z
dc.date.available 2016-06-14T12:37:01Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier.citation Litteraria Copernicana, No. 2(16), pp. 131-148
dc.identifier.issn 1899-315X
dc.identifier.other doi:10.12775/LC.2015.023
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3350
dc.description.abstract A particular text often circulates in a number of translations. Sophocles’ Antigone is one of the most often translated Greek tragedies into Polish. From the beginning, its translations have been influenced by Polish history, politics and social conditions. The partitions of Poland in the 19th century, the World War II or the Martial Law in Poland in 1981 had their impact on Polish translations, both literary and theatrical, of Antigone . Every succeeding translation enters into a dialogue with the previous ones, often addressing other literary works. Thus, translation never ends, but consists of different levels made by the succeeding interpretations or re-readings of the original In this paper I would like to discuss four chosen translations of Antigone written by Morawski at the end of the 19th century, Morstin in 1938, Osterwa in 1939/1940, and one stage adaptation by Wajda from 1984. All of them give us a certain, specifically Polish image not only of Sophocles’ tragedy, but most of all of its leading character, Antigone.
dc.description.abstract Przekłady często istnieją w serii tłumaczeń. Antygona Sofoklesa jest zaś jedną z najczęściej tłumaczonych na język polski tragedii greckich, taką w dodatku, która od samego początku została włączona w aktualną sytuację historyczno-polityczną. Te aktualne realia, jak atmosfera zaborów, II wojny światowej czy stanu wojennego, wyciskają swoje piętno na poszczególnych przekładach, literackich czy scenicznych. Każdy kolejny dyskutuje z poprzedzającymi, niejednokrotnie włączając do tej dyskusji inne dzieła literackie. Przekład nigdy nie jest bowiem ostateczny, lecz składa się z nakładających się na siebie kolejnych odczytań oryginału. W artykule przyglądam się wybranym przekładom Antygony: K. Morawskiego z końca XIX w.; L. H. Morstina z 1938 r.; opracowaniu J. Osterwy z przełomu 1939 i 1940 r. oraz inscenizacji A. Wajdy z 1984 r. Razem pokazują, jaki jest dominujący obraz tragedii Sofoklesa, a zwłaszcza jego tytułowej bohaterki, w kulturze polskiej.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Antigone
dc.subject translation
dc.subject Kazimierz Morawski
dc.subject Juliusz Osterwa
dc.subject Ludwik Hieronim Morstin
dc.subject Andrzej Wajda
dc.subject Antygona
dc.subject tłumaczenie
dc.title Polska Antygona
dc.title.alternative Polish Antigone
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations