Home

Strategie retoryczne w gatunku madrygałowym: Marino – Morsztyn – Monteverdi

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lisecka, Małgorzata
dc.date.accessioned 2016-06-14T12:37:01Z
dc.date.available 2016-06-14T12:37:01Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier.citation Litteraria Copernicana, No. 2(16), pp. 77-93
dc.identifier.issn 1899-315X
dc.identifier.other doi:10.12775/LC.2015.019
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3348
dc.description.abstract Artykuł zawiera analizę porównawczą trzech madrygałów: Baciator dubbioso Giambattisty Marina, Irresoluto Jana Andrzeja Morsztyna (który jest parafrazą – tłumaczeniem tekstu Marina) oraz Vorrei baciarti, o Filli… Claudia Monteverdiego (muzycznego opracowania poematu Marina). Celem artykułu jest prześledzenie, w jaki sposób madrygał, jako gatunek poetycki i muzyczny zarazem, realizuje pewne założenia retoryki klasycznej, związane ze sferami inventio, distributio oraz decoratio (elocutio).
dc.description.abstract The article offers a comparative analysis of three madrigals: Baciator dubbioso by Giambattista Marino, Irresoluto by Jan Andrzej Morsztyn (the paraphrase/translation of Marino’s text) and Vorrei baciarti o Filli... by Claudio Monteverdi (the musical adaptation of Marino’s poem). The aim of this paper is to investigate how the madrigal, as both a poetical and musical genre, implements some concepts of classical rhetoric, related to inventio , distributio and decoratio ( elocutio ).
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject madrygał
dc.subject Giambattista Marino
dc.subject Claudio Monteverdi
dc.subject Jan Andrzej Morsztyn
dc.subject retoryka
dc.subject retoryka muzyczna
dc.subject madrigal
dc.subject rhetoric
dc.subject musical rhetoric
dc.title Strategie retoryczne w gatunku madrygałowym: Marino – Morsztyn – Monteverdi
dc.title.alternative Rhetorical strategies in the madrigal genre: Marino – Morsztyn – Monteverdi
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations