Home

Użytki, pożytki, porównania

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kola, Adam F.
dc.contributor.author Wołk, Marcin
dc.date.accessioned 2016-06-14T12:37:01Z
dc.date.available 2016-06-14T12:37:01Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier.citation Litteraria Copernicana, No. 2(16), pp. 5-10
dc.identifier.issn 1899-315X
dc.identifier.other doi:10.12775/LC.2015.014
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3346
dc.description.abstract Artykuł stanowi wprowadzenie w tematykę najnowszego numeru "Litteraria Copernicana". Redaktorzy tomu piszą między innymi: "Komparatystyka naszym zdaniem znajduje się – a przynajmniej powinna się znaleźć – w centrum humanistycznego namysłu, zwłaszcza w dobie globalizacji i internetu, przybierających na sile migracji i wielokulturowości". Wychodząc od etymologicznego rozumienia „kultury” jako uprawy, od zarówno potocznego, jak rolniczego znaczenia terminu „użytek” oraz pszczelarskiego i prawnego znaczenia „pożytku” redaktorzy zarysowują diagnozę stanu obecnego i perspektyw badań porównawczych. Współczesna komparatystyka nie absolutyzuje już na szczęście ani tego, co lokalne, regionalne, narodowe, ani tego, co uniwersalne czy światowe. Powinna jednak także (a czyni to rzadko) starać się zachować równowagę między poszukiwaniem nowych idei, pól badawczych czy teorii a zakorzenieniem w tradycji humanistyki. Prezentowany tom ma na celu przedstawienie możliwości osiągnięcia takiej równowagi. Tom „Pożytki z porównania” jest efektem działalności Pracowni Komparatystyki Literacko-Kulturowej, funkcjonującej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika od 2011 roku. Zgodnie z nazwą pracowni, a wbrew formułowanym z różnych stron obiekcjom, jesteśmy przekonani, że podejście kulturowe czy kulturoznawcze nie musi ani wykorzeniać praktyki literaturoznawczej, ani też unieważniać czy deprecjonować literatury jako takiej. Nastawienie kulturoznawcze otwiera jednak na nowe spojrzenie na literaturę, pozwala włączyć zjawiska literackie w kontekst całej kultury i ujmować je w szerszej niż dotąd perspektywie – jest to atut trudny do przecenienia. Tom nie jest i nie miał być zwartą propozycją metodologiczną ani manifestem teoretycznym, lecz próbą zebrania różnych głosów wybrzmiewających w przestrzeni porównawczego namysłu nad literaturą i kulturą. Jednak sięganie do tradycji – na przekór tendencjom dominującym obecnie nie tylko w komparatystyce – i zderzanie jej z nowymi kierunkami myślowymi jest oczywiście pewnego rodzaju manifestacją. Dobór tekstów w prezentowanej publikacji wyraża bowiem przeświadczenie, że w dialogu z minionym można wciąż wiele odkryć i że warto trochę spowolnić spiralę zwrotów badawczych i pogoni za nowością, w którą wpadła współczesna humanistyka.
dc.description.abstract In this introduction to the volume “Benefits from comparison”, its editors, starting with the etymological meaning of ‘culture’ as ‘cultivation’, the apicultural metaphors of bee pastures and hive products, and both legal and everyday meanings of ‘uses’ and ‘benefits’, outline a diagnosis of the present state and perspectives of comparative literature. Comparative studies of the beginning of the 21st century fortunately do not absolutize neither the local, the regional, the national, nor the worldwide or universal. But they should also try to strike a balance between the search for new ideas, new fields of study and new theories, on one side, and rethinking of its disciplinary traditions, on the other. Presented volume of essays is aimed to showing possibilities of such a balance.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title Użytki, pożytki, porównania
dc.title.alternative Uses, benefits, comparisons
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations