Home

“All people are works of the one God”. The biblical teaching on the creation of man in the writings of Clement of Alexandria

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zagórski, Dariusz
dc.date.accessioned 2016-06-03T12:17:16Z
dc.date.available 2016-06-03T12:17:16Z
dc.date.issued 2011-07-16
dc.identifier.citation Biblica et Patristica Thoruniensia, Vol. 4, pp. 309-319
dc.identifier.issn 2450-7059
dc.identifier.other doi:10.12775/BPTh.2011.015
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3302
dc.description.abstract „Wszyscy ludzie są dziełem jednego Boga” Biblijne nauczanie o stworzeniu w pismach Klemensa Aleksandryjskiego Klemens Aleksandryjski w prezentowanej przez siebie antropologii, także w omawianym przez nas temacie stworzenia człowieka, w nieustanny sposób łączy z sobą wątki czystego i nieskażonego nauczania Pisma (w ramach którego przewodnikiem i prowadzącym jest Boski Logos) z różnymi nurtami i tradycjami filozoficznymi. Opis stworzenia człowieka odnajdywany w Biblii jest dla aleksandryjczyka, jako chrześcijanina, przedstawieniem wyczerpującym i niepodważalnym. Włączenie jednak do swego nauczania odnajdywanych w filozofii „ziaren prawdy” pełnić ma rolę akomodacyjną, przybliżającą współczesnym Klemensowi Grekom „trącący mitem” tekst Pisma. Omawiane w dziełach naszego autora wybrane passusy z pierwszego i drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, wskazują wyraźnie na godność człowieka i jego szczególne przeznaczenie. Jest on dziełem Boga chcianym i zaplanowanym przewyższającym pozostałe stworzenia, jest tym, w którym złożony został Boży obraz i w końcu tym, któremu zadane zostało upodobnienie się do Stwórcy przez doskonalenie i postęp w wierze. Passusy biblijnej Księgi Genesis wykorzystane tez zostają w dydaktycznym przekazie mędrca, zwłaszcza odnoszącym sie do życia małżeńskiego, tak bardzo atakowanego w tym czasie i dyskredytowanego.
dc.description.abstract Clement of Alexandria in his teaching on anthropology and in particular on creation of man which is discussed in this paper combines the orthodox teaching of Scriptures  with various philosophical currents and traditions. The biblical description of the creation of man is for him a clear and sufficient presentation. However, for his teaching he does not hesitate to enrich it with “grains of truth” found in philosophy. Analyzing the first two chapters of the Book of Genesis he emphasizes the dignity of man and his special destiny. The biblical passages of the Book of Genesis are also incorporated into the didactic communications of the wise man, especially in relation to the marital life, being so very much attacked and discredited in his time.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Klemens Aleksandryjski
dc.subject Biblia
dc.subject stworzenie
dc.subject teologia
dc.subject Clement of Alexandria
dc.subject Bible
dc.subject creation
dc.subject theology
dc.title “All people are works of the one God”. The biblical teaching on the creation of man in the writings of Clement of Alexandria
dc.title.alternative „All people are works of the one God” The biblical teaching on the creation of man in the writings of Clement of Alexandria
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations