Home

Problemy struktury zespołu archiwalnego w perspektywie komputeryzacji archiwów na przykładzie akt Olsztyńskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej z lat 1945-1950

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Degen, Robert
dc.date.accessioned 2015-08-03T07:09:51Z
dc.date.available 2015-08-03T07:09:51Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.citation Problemy struktury zasobu archiwalnego w perspektywie komputeryzacji archiwów : materiały sympozjum,Toruń, 4 i 5 października 1996 r., red. H. Robótka, Toruń 1998, s. 103 - 112
dc.identifier.isbn 83-231-0966-4
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2892
dc.description.abstract Komputeryzacja zachęca do uwzględnienia w archiwalnym systemie informacyjnym wszystkich elementów struktury zasobu. Przykład materiałów Olsztyńskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej z lat 1945-1950 przekonuje, że w przypadku zespołów wytworzonych w tym czasie, możliwe jest wyodrębnienie wszystkich wewnątrz zespołowych elementów struktury zasobu archiwalnego. Nie zawsze jest to łatwe. Np. istnienie podzespołów jest ograniczone ze względu na ścisłe stosowanie w pracy polskich archiwów II poł. XX w. metodycznych normatywów wydawanych w tym okresie przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Co do pozostałych poziomów struktury zasobu archiwalnego - serii i klasy, rozumianych odpowiednio jako: całości wydzielane w zespole lub podzespole w trakcie porządkowania oraz akta jednolite pod względem sposobu powstania, formy i treści, to ich określenie w żadnym z zespołów nie sprawia kłopotu. Opis wszystkich poziomów struktury zespołu wydzielonych w aktach z lat 1945-1950 zaspokoi potrzeby informacyjne archiwistów i badaczy kancelarii. Z punktu widzenia oczekiwań historyków wystarczającym jest opis archiwaliów na poziomie jednostki, idealnym zaś - na poziomie dokumentu.
dc.language.iso pol
dc.publisher Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.relation.ispartofseries Komputeryzacja archiwów;T. 4
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject komputeryzacja archiwów w Polsce
dc.subject standard opisu archiwaliów FOPAR
dc.subject opis archiwaliów
dc.subject struktura zasobu archiwalnego
dc.subject Olsztyńska Wojewódzka Rada Narodowa w Olsztynie
dc.subject archiwizacja zespołu Olsztyńskiej Wojewódzkie Rady Narodowej w Olsztynie
dc.subject system informacji archiwalnej w Polsce
dc.subject komputeryzacja archiwów w Polsce a potrzeby użytkowników
dc.subject computerization of archives in Poland
dc.subject standard of archival description FOPAR
dc.subject description of archives
dc.subject structure of archival holdings
dc.subject structure of archival fond
dc.subject system of archival information in Poland
dc.subject description of archives and needs of Polish archives' users
dc.title Problemy struktury zespołu archiwalnego w perspektywie komputeryzacji archiwów na przykładzie akt Olsztyńskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej z lat 1945-1950
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations