Home

Formuły grzecznościowe w korespondencji elektronicznej studentów do pracowników uniwersytetu

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Norwa, Agnieszka
dc.date.accessioned 2015-06-29T07:23:23Z
dc.date.available 2015-06-29T07:23:23Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Media - Kultura - Komunikacja Społeczna 10/3, 2014, ss. 11-27
dc.identifier.issn 1734-3801
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2757
dc.description.abstract Przedmiotem analizy jest grzeczność językowa, w szczególności zaś grzecznościowe formuły powitalne i pożegnalne charakterystyczne dla studenckiej korespondencji elektronicznej. Celem pracy jest sprawdzenie, w jakim zakresie opisywane formuły grzecznościowe są stosowane w zebranym materiale badawczym, składającym się z 250 e-maili. Nadawcami listów są studenci uczelni warszawskich: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, zaś ich adresatami są pracownicy naukowo-dydaktyczni wymienionych uczelni. Do analizy zebranego materiału badawczego została zastosowana koncepcja opisu grzeczności językowej Małgorzaty Marcjanik.
dc.description.abstract The subject of analysis in this article is language politeness and polite forms used in electronic correspondence by student. The aim of this article is to determine the extent to which the subject of the description of forms of politeness is applied to the collected material research. 250 emails were subjected to analysis. The senders were students of three Warsaw universities: Cardinal Stefan Wyszyński University, University of Warsaw and University of Finance and Management. The recipients were university lecturers. The material gathered was analysed with the help of the concept of language politeness elaborated upon by Małgorzata Marcjanik.
dc.language.iso pol
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject grzeczność językowa
dc.subject formuły grzecznościowe
dc.subject list elektroniczny (e-mail)
dc.subject studencka korespondencja elektroniczna
dc.subject kontakt oficjalny
dc.title Formuły grzecznościowe w korespondencji elektronicznej studentów do pracowników uniwersytetu
dc.title.alternative Polite forms in emails send by students to university employees
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations